Ankers!


Ankers! zet heldere lijnen uit voor WO met maximale ruimte voor eigen thema's en accenten.

In de ankerlessen kunt u essentiële kennisinhouden en vaardigheden voor WO in doorgaande lijn bij de leerlingen vastzetten. Daardoor is Ankers! dé leidraad voor elke school die haar WO-onderwijs van leerjaar 1 tot leerjaar 6 op elkaar wil afstemmen.

Ankers! vertrekt vanuit uw expertise: uw zelfgemaakte thema's, projecten, leeruitstappen in de schoolomgeving ... zijn perfect te combineren met Ankers!


Kenmerken

  • Sterke verticale leerlijnen
  • Ruimte voor eigen thema's en accenten
  • Gebruiksvriendelijk en geactualiseerd
  • Online ondersteuning van gebruikers
  • Online oefenen thuis en op school met Bingel.be
  • Ondersteunt uw lessen wereldoriëntatie vanuit de eindtermen en leerplannen


Meer weten?

Bekijk de methodesite van Ankers!