CostAccounting
Cost accounting
Ann Jorissen - Filip Roodhooft -
Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens

Cost accounting vormt een geheel met Management accounting en geeft de lezer
inkijk in het brede domein van management accounting.

In Cost accounting leert u hoe u:
  • kosteninformatie verzamelt
  • die informatie zinvol toewijst aan mogelijke kostobjecten
  • de winstgevendheid van producten, diensten, klanten, markten en distributiekanalen evalueert
Het boek gaat dieper in op onder andere kostenbegrippen, kostprijscomponenten,

break-evenanalyse, process costing, activity based costing, standaardkostencalculatie en variabele kostprijsberekening.

Cost accounting biedt u de mogelijkheid om uw kennis op een praktische manier uit
te breiden door:
  • links met analytisch boekhouden (waar aangewezen)
  • opgeloste oefeningen voor zelfstudie na elk hoofdstuk
  • naar moeilijkheidsgraad gerangschikte oefeningenreeks per hoofdstuk

Extra onlinemateriaal

  • PowerPointpresentatie voor de docent
  • oplossingen voor de docent

Bekijk de inhoudsopgave

Bekijk het aanbod
asella-de-vos-thumb

Wilt u slechts een deel van een uitgave gebruiken?

Printing On Demand kan al vanaf 10 exemplaren! 

Ga naar Printing On Demand voor prijssimulaties en bestellingen. 

Hoe kan ik u helpen?

Op zoek naar meer informatie over een boek of hebt u andere vragen? Ik sta voor u klaar!

Asella De Vos
0472 40 39 55
asella.de.vos@vanin.be