InterneControlePraktijk
Interne controle in de praktijk
Griet Beerten - Thierry Van Loocke

Iedere onderneming of organisatie moet regelmatig controleren of ze nog op
schema zit voor het behalen van haar doelstellingen (winst maken, marktaandeel
vergroten, tevredenheid van klanten en personeel vergroten, maatschappelijk verantwoord ondernemen …), of haar activa voldoende bescherming genieten tegen
verlies, diefstal, waardevermindering en of er geen overtredingen zijn van wetten en
andere regels.

In Interne controle in de praktijk lichten de auteurs toe welke controlemaatregelen
ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de
realisatie van hun doelstellingen, het reduceren of voorkomen van fouten en het
beschermen van activa. De verschillende casestudy’s vormen de brug tussen de
theorie en de dagelijkse praktijk.

Interne controle in de praktijk richt zich zowel tot studenten bedrijfsmanagement
en bestuurswetenschappen, (stagiair-) bedrijfsrevisoren en (stagiair-) accountants,
als tot bestuurders, zaakvoerders en managers van kleine en middelgrote ondernemingen en mandatarissen van overheidsfuncties of van functies in vzw’s.

Deze nieuwe editie bevat enkele kleine wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave

Extra onlinemateriaal

  • modeloplossingen voor de docent

Bekijk de inhoudsopgave

Bekijk het aanbod
asella-de-vos-thumb

Wilt u slechts een deel van een uitgave gebruiken?

Printing On Demand kan al vanaf 10 exemplaren! 

Ga naar Printing On Demand voor prijssimulaties en bestellingen. 

Hoe kan ik u helpen?

Op zoek naar meer informatie over een boek of hebt u andere vragen? Ik sta voor u klaar!

Asella De Vos
0472 40 39 55
asella.de.vos@vanin.be