Troeven

Structuur

De leerwerkboeken bestaan uit verschillende thema’s, die op hun beurt opgedeeld zijn in hoofdstukken. Achteraan in het de boeken vind je een index waarin de belangrijkste vaktermen en namen zijn opgenomen.

Elk hoofdstuk bevat een aantal vaste elementen:
  • een inhoudstafel;
  • een lijst met doelstellingen die je kan afvinken als je het hoofdstuk helemaal hebt afgewerkt;
  • een intro die je een eerste keer doet nadenken over de inhoud van het hoofdstuk;
  • theorie en opdrachten die je helpen om de leerstof onder de knie te krijgen;
  • definitiekaders waarin de belangrijkste vaktermen worden verklaard;
  • voorbeelden die de theorie helpen verduidelijken.
In sommige hoofdstukken vind je ook kaders met tips om vlotter te leren.