Libelli Latini

Cover Libelli LatiniHoe zorgt u ervoor dat uw leerlingen met plezier Latijn lezen? Laat hen samen met de jonge Julius Caesar spannende avonturen beleven in de leesboekjes van de reeks Libelli Latini. 

De boekjes zijn geschikt voor leerjaar 2, 3 en 4 en vormen de ideale voorbereiding op de lectuur van authentieke teksten. Ze sluiten perfect aan bij het leerplan Latijn 2011 (VVKSO). Dat stelt leesplezier voorop en onderstreept het belang van aantrekkelijke teksten in correct Latijn, die het vertrekpunt vormen voor een cultuurhistorische verkenning van de oudheid.