Pharos 3

Cover_Pharos3

Pharos 3 is als een kwaliteitskrant opgebouwd rond 3 grote thema's, verdeeld over negen lectiones:

Human interest

Deze pagina's bezorgen waanzinnige keizers en ijdele godinnen de paparazzi een hoop werk. Lees zeker ook onze versiertips en doe de 'Ben ik wel een echte man/vrouw?'-test. Ronduit ontroerend is ten slotte de openhartige getuigenis van een man over zijn overleden vrouw

Cultuur

Hier onthullen we welke toneelvoorstellingen je moet gezien hebben en welke fabels je moet gelezen hebben om op de betere romeinse feestjes te kunnen meepraten. Bovendien houden we vinger aan de pols van de schone kunsten en de wetenschap.

Politiek

In depth-reportages over wat er zich aan de grenzen van het Romeinse rijk afspeelt: hoe Carthago zich ontwikkelt tot een geduchte concurrent van Rome, hoe overtuigend Cleopatra haar charmes weet uit te spelen en wat monniken doen als ze in de Egyptische woestijn draken tegenkomen en wat er na de val van het WRR gebeurt.

Een leerboek als stevig fundament

Elke lectio bevat:

  • een algemene inleiding
  • twee of drie gelijkwaardige Latijnse teksten
  • een taalrubriek
  • de vertrouwde fontes als afsluiter

Er wordt enkel nieuwe grammatica aangeleerd in de eerste zeven Lectiones. In de laatste twee lectiones zetten we vol in op het lezen van teksten en wordt de taalrubriek vervangen door een derde tekst.

Aandacht voor onderzoekscompetenties

  • Stap voor stap aan onderzoeksvaardigheden werken, zodat dit geen nieuw gegeven wordt in een derde graad
  • Vormt geen aparte rubriek maar wordt geïntegreerd in de voorziene leerstof
  • In lectio I-VI wordt telkens één element van het voeren van een onderzoek aangepakt en dit op verschillende terreinen (cultureel, taalkundig, literair): het bepalen van het soort onderzoek, het stellen van onderzoeksvragen, het structureren van onderzoeksvragen, het opzoeken van bronnenmateriaal, het evalueren van bronnenmateriaal, het vermelden van bronnen.
  • In lectio VII-IX wordt telkens een volledig onderzoek uitgevoerd: een taalkundig in lectio VII, een cultuureel in lectio VIII, een literair in lectio IX. Hieruit kan de leerkracht dan een keuze maken. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de OVUR-methoden, de verschillende manieren van rapporteren en wordt er van de leerling ook reflectie verwacht.
Terug naar homepage