Drie uitgaven voor de tweede graad: evenwaardig maar anders

In het kort


16E530ADEC5D455A9F35E4C2B82BF80A E54C98B4DA02405787E33FD9C00162C0

 • Leerwerkboek voor theoretische richtingen
 • Leerwerkboek voor praktische richtingen
 • Bronnenboek en werkboek 

Algemeen

 • Inhoud
 • Vraag en antwoord (korte gehelen, duidelijke instructies rond lestijden)
  Elke vraag wordt kort ingeleid: toelichting leerstof.
  Een ondertitel verduidelijkt de inhoud van de les.
  De vraag prikkelt de nieuwsgierigheid van de leerling.

Specifiek voor 2e graad

 • Indeling: 4 delen in bronnenboek en werkboek, 6 delen in leerwerkboek
 • Leerwerkboek voor praktische richtingen: minder oefeningen, meer tussenstappen, makkelijkere opdrachten, kortere teksten, kortere woordenschatlijsten.