Troeven van Taalweb

Troeven van Taalweb, reeks Nederlands voor BSO.
 • Thematisch leerwerkboek
   Alle leerplandoelen en vaardigheden komen aan bod in de basislessen, verspreid over 14 aantrekkelijke thema’s.
 • Differentiatie naar interesse
  Structureel aanbod om te differentiëren via keuzelessen: extra inoefenen van vaardigheden, informatie opzoeken, genietend lezen, spelvormen.
 • Differentiatie naar niveau
  Aparte oefenbundel met extra remediërings- en verdiepingsoefeningen en extra digitaal oefenmateriaal met automatische correctie en aanpassing aan het niveau van de leerling.
 • Focus op moeilijke woorden
  Gerichte aanpak en inoefening van moeilijk te spellen woorden en schooltaalwoorden.
 • Uitgebreid toetsenaanbod
  Digitaal aanbod of op papier van controletoetsen bij elke les, zelftoetsen, summatieve toetsen en losse toetsitems. 
 • Transparant evaluatiebeleid
  Handige evaluatiekaders voor de leerling en duidelijke beoordelingsfiches voor de leerkracht.
 • Handige fiches
  De leerling vindt geziene leerstof gestructureerd terug op stevig karton achteraan het leerwerkboek.
 • Lesmateriaal voor de leerkracht
  Eenvoudig gebruik van gestructureerde lesfiches, evaluatiemateriaal en het bordboek (via diddit), makkelijk toegankelijk via een paper pack of digitaal via diddit.


Taalweb 1 - voorbeeldpagina's
Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je vertegenwoordig staat klaar voor jou!

Contacteer je vertegenwoordiger

2Column_vertegenwoordigers