Troeven van Taalweb

cover-taalweb-2
1e graad
 • Thematisch leerwerkboek 
   Alle leerplandoelen en vaardigheden komen aan bod in de basislessen, verspreid over 14 aantrekkelijke thema’s.
 • Keuzelessen
  Extra inoefenen van vaardigheden, informatie opzoeken, genietend lezen, spelvormen.
 • Differentiatie
  Aparte oefenbundel met extra remediërings- en verdiepingsoefeningen en extra digitaal oefenmateriaal.
 • Focus op moeilijke woorden
  Gerichte aanpak en inoefening van moeilijk te spellen woorden en schooltaalwoorden.
 • Transparant evaluatiebeleid 
  Handige evaluatiekaders voor de leerling en duidelijke beoordelingsfiches voor de leerkracht. Digitaal aanbod of op papier van controletoetsen bij elke les, zelftoetsen, summatieve toetsen en losse toetsitems. 
cover-taalweb-3
2e graad
 • Taaltaken
  Doelgericht werken naar een taaltaak, met een duidelijk zicht op de leerdoelen.
 • Haalbaar én uitdagend
  Leerzaam taalaanbod met de juiste mix van haalbare oefeningen en uitdagende opdrachten.
 • Woordenschat
  Werken aan woordenschat met een goede ondersteuning van onbekende woorden.
 • Vertellen en schrijven
  Leerlingen stimuleren om vlot en spontaan te vertellen of te schrijven over hun ideeën.
 • Transparant evaluatiebeleid
  Handige evaluatiekaders voor de leerling en duidelijke beoordelingsfiches voor de leerkracht.
2Column_vertegenwoordigers_2
Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je vertegenwoordiger staat klaar voor jou!

Contacteer je vertegenwoordiger