Boemerang

Cover Boemerang - Gezond genietenBoemerang is een slagkrachtige PAV-reeks voor het BSO. 

De reeks bestaat uit twaalf of acht bundels per graad, opgebouwd rond thema's die nauw aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Volgens een doordachte leerlijn, geijkt op de PAV-eindtermen en getoetst aan de leerplandoelstellingen, maken uw leerlingen zich noodzakelijke competenties eigen. Zo kunnen ze zich probleemloos in het leven gooien. Een spannend avontuur, waar ze vast en zeker veel plezier aan zullen beleven!


Dankzij Boemerang maken uw leerlingen zich op een vlotte en leuke manier de nodige competenties eigen om stevig in hun schoenen te staan en zich vol overgave in 't leven te gooien.

Ontdek Boemerang tweede graad - deel 1 (6 bundels)
Ontdek Boemerang tweede graad - deel 2 (6 bundels)

Ontdek Boemerang derde graad - deel 1 (4 bundels)
Ontdek Boemerang derde graad - deel 2 (4 bundels)

Troeven

Voor de leerling

 • Actuadossier: helpt uw leerlingen om op een gestructureerde manier actuele gebeurtenissen of bundelgebonden topics te belichten, te verwerken en in tijd en ruimte te situeren. 
 • Boemerang-kaders ('boemerangs') die de competenties samenvatten. Op www.knooppunt.net vindt u de boemerangs uit alle bundels netjes verzameld. Samen vormen ze een systematisch opgebouwde studiehulp: een bijzonder nuttig én handig naslagwerk voor uw leerlingen!
 • Competentiekaarten: staan op de binnenkant van de achterflap van elke Boemerang-bundel. Dankzij de competentiekaarten kunt u:
  • De houding of attitude (gedrag, orde en inzet) van uw leerlingen beoordelen tijdens de verwerking van de bundel (= algemene competenties)
  • Via contractwerk vijf bundelgebonden vaardigheden gedifferentieerd en dus op het niveau van uw leerlingen toetsen en de verwerking ervan beoordelen (= vaste bundelgebonden competenties)
  • Twee zelfgekozen vaardigheden toevoegen en ze op een gedifferentieerde manier aanbieden (= vrije bundelgebonden competenties)
 • Dynamische tijdbalk: stelt uw leerlingen in staat om op een eenvoudige manier om het even welke periode uitvergroot voor te stellen. Bovendien kunnen ze de uitgezette periode verbinden met een algemene tijdbalk.
 • Zelfreflectie en -evaluatie: kleine evaluatiekaders bij een aantal opdrachten die uw leerlingen de kans bieden om:
  • De opdracht vooraf in te schatten
  • Het verloop van de opdracht te beoordelen
  • Het resultaat van de opdracht te beoordelen  

Via www.knooppunt.net hebben u en uw leerlingen toegang tot het blanco actuadossier, de competentiekaarten met bijbehorende oefeningen, de dynamische tijdbalk, stappenplannen en een batterij extra multimediamateriaal, bijkomende oefeningen enz.

Voor de leraar

 • Alternatieve evaluatie: o.a. peerevaluatie en zelfevaluatie 
 • Gebruikscomfort door praktische handleidingen met didactische tips, ingevuld leerwerkschrift, evaluatiemodellen, differentiatiemateriaal
 • Ondersteunend beeld- en geluidsmateriaal Jaarplanmodule met duidelijk overzicht van leerplandoelstellingen uit alle bundels
 • Uitgebreide correctiesleutels, ideaal voor heterogene klasgroepen  

 Bekijk hier de Boemerang-trailer!