WW what?

Cover WWhat?

WW what? is een nieuw leerwerkschrift Wetenschappelijk Werk, in lijn met de leerplannen Moderne Wetenschappen 2011. De bestaande contexten van de vorige editie werden volledig herwerkt en geactualiseerd; een aantal nieuwe contexten krijgen een plaats in het nieuwe leerwerkschrift of online. WW what? behoudt de inhoudelijke en wetenschappelijke diepgang, maar is bovenal een luchtige en speelse kennismaking met de wetenschap. De duidelijke structuur en bladspiegel, leuke intro's en talrijke proefjes zorgen ervoor dat wetenschap uw leerlingen fascineert en intrigeert. WW what? schenkt ruime aandacht aan leren leren en de wetenschappelijke methode. Nieuw is de rijk gevulde website, met onder meer filmpjes, extra lesmateriaal en een uitgebreid lerarenluik.

Twee volledig herwerkte en geactualiseerde projectbundels, Leef gezond en Sport, vervolledigen de reeks.

Meer weten?