WW what? toegankelijk wetenschappelijk!

Diepgang

 • Luchtige insteek, met voldoende wetenschappelijke diepgang
 • Kennismaking met verschillende disciplines, dus niet té diepgravend
 • Alle contexten van het leerplan:
  • 'Licht en kleur' en 'Vergelijkend onderzoek' opgenomen in leerwerkschrift
  • 'Biotoopstudie' en 'Microscopie' online beschikbaar
 • Voldoende uitbreiding en verdieping voor derde lesuur
 • Opbouw voorkennis tweede graad
 • Sterke nadruk op wetenschappelijke methode

Doe-gehalte

 • Intro met verkennende opdrachten
 • Huis-tuin-en-keukenexperimenten
 • Activerende werkvormen
 • Rubriek 'Action!': zelf aan het werk
 • Rubriek 'Direct!': miniproject na elk hoofdstuk
 • Actief leren/onderzoekend leren

Oriëntatie

 • Rubriek 'Career': kennismaking met wetenschappelijke beroepen
 • Speelse aanpak én wetenschappelijke diepgang: leerlingen enthousiasmeren om in de tweede graad voor wetenschappen te kiezen

Leren leren

 • Heldere structuur
 • Rustige bladspiegel
 • Consequent gebruik van wetenschappelijke methode
 • Rubriek 'Check-up' voor zelfevaluatie
 • Mindmaps als houvast voor grondig inzicht in de leerstof
 • Focus op actief leren/onderzoekend leren: leerlingen moeten zelf doen, zelf formuleren, zelf evalueren

Zelfevaluatie

 • Checklist aan het einde van elk thema
 • Eenvoudige mogelijkheden voor zelfevaluatie in onlinelesmateriaal

Taalbeleid

 • Eenvoudige instructietaal

Projecten

 • Miniproject na elk hoofdstuk
 • Rubriek 'Action!' met diverse opdrachten
 • Volledig herwerkte en geactualiseerde projectbundels: Leef gezond en Sport   cover project sport 
  • cover project leef gezondHelft SEI, helft Wetenschappelijk Werk
  • Kwalitatief hoogstaand lesmateriaal
  • Conceptueel perfect in lijn met het leerplan:
   • Begin schooljaar: kennismaking met verschillende vakdomeinen
   • Start tweede semester: oriëntatie

Totaalpakket

 • Compleet pakket voor het volledige leerplan Moderne Wetenschappen, samen met de projectbundels en SEI