Troeven
Een duidelijke visie
Formule 1 vertrekt vanuit de visie dat de leraar de manager is van een didactisch proces waarin de leerling centraal staat. De leraar bepaalt welke stappen het best gezet worden. Hij/zij stelt het lestempo, de werkvormen en de oefeningen samen. Dat kan voor elke leerling individueel, voor een deelgroep, niveaugroep of voor de volledige klas.
Een optimale combinatie
Formule 1 en diddit, dé combinatie van een leerwerkschrift en een leerplatform, staan garant voor een sterk didactisch concept met de nadruk op differentiatie, remediëring en gevarieerd lesplezier voor zowel leerling als leraar. Met Formule 1 en diddit leggen de leerlingen van de eerste graad B-stroom en de leraar een parcours op maat af.

 

Bekijk voorbeeldpagina's en inhoudsopgaves

Formule1
Ben ik mee

Een herkenbare structuur
Formule 1 biedt steeds hetzelfde kader aan waarbinnen een leerstofgeheel is opgenomen. De strakke maar toch luchtige structuur komt telkens herkenbaar en nadrukkelijk terug. En dat niet alleen over de hoofdstukken heen. Ook binnen de verschillende hoofdstukken keren telkens dezelfde titels en structuurelementen. Zo zijn ‘Aan de slag’, ‘Ben ik mee’, ‘Op mijn maat’, ‘Test op mezelf’ en zelfs de aangeboden huistaken telkens voorzien van dezelfde ondertitels wat een herkenbare structuur voor de leerlingen bevordert.

Meer informatie over de structuur in Formule 1

Krachtige leerinhoud
We kiezen bewust voor korte leerinhouden die we stap voor stap in kleinere gehelen aanbrengen met een korte, noodzakelijke mogelijkheid tot inoefenen. De klassikale ‘theorie’ is gedoseerd, helder en krachtig. Het is de bedoeling dat het leerwerkschrift het didactische gebeuren in de les ondersteunt en houvast biedt voor u en uw leerlingen. 

De leerlingen noteren zelf de belangrijkste elementen uit de opbouw zodat ze actief betrokken zijn bij het verwoorden en noteren. Het ‘zelf noteren’ zien we als een belangrijke stap bij het zich eigen maken van de leerstof.

Bij het samenstellen van het leerwerkschrift werd het leerplan nauwgezet gevolgd. Er werd rekening gehouden met de didactische wenken, de klemtonen en de geest van het leerplan. Er werd gekozen voor een opeenvolging van getallenleer en meetkunde over twee schooljaren heen, steeds met het leerplan op de voorgrond.

Even samenvatten
Paperpack
Een uitgebreide handleiding

In de uitgebreide handleiding wordt dieper ingegaan op de opbouw en de didactische tools die aanwezig zijn in deze methode voor wiskunde. Er worden jaarplannen voorzien voor zowel GO! als KOV. Tot slot bieden we per hoofdstuk een lesfiche aan om u optimaal te ondersteunen.


Bekijk het aanbod