Kruispunt

Ontdek Kruispunt, handboeken wiskunde voor het aso.
Kruispunt

Maximale differentiatie voor wiskunde in het aso

Kruispunt is een wiskundemethode die bestaat uit een collectie leer(werk)boeken en een online oefenplatform voor maximale differentiatie, voor het aso van het Katholiek Onderwijs. De leer(werk)boeken brengen wiskunde op een inzichtelijke en overzichtelijke wijze, volgens een wederkerende structuur in elk hoofdstuk:
  • een instaptoets peilt de voorkennis van de leerling
  • de theorie wordt glashelder uitgelegd
  • een veelheid aan oefeningen biedt de leerling de gelegenheid om de theorie vast te zetten
  • een synthesetoets sluit het hoofdstuk af

De troeven?

  • Link met het dagelijks leven zodat leerlingen de relevantie van wiskunde in de praktijk ervaren
  • Bijzondere aandacht voor wiskundetaal, zodat leerlingen zich de correcte terminologie snel eigen maken
  • Online oefenplatform Kruispunt Online met meer dan 3000 oefentypes
  • Ook alle tussenstappen worden automatisch geanalyseerd, becommentarieerd en geëvalueerd zodat snelle remediëring en differentiatie mogelijk wordt
  • Gedetailleerde rapporten per leerling
  • Voor de gebruikers van de leer(werk)boeken is de toegang tot Kruispunt Online gratis

Bekijk het aanbod
2Column_vertegenwoordigers_2
Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je vertegenwoordiger staat klaar voor jou!

Contacteer je vertegenwoordiger