Pienter

Pienter_cover_nwPienter biedt u de ruimte om uw wiskundelessen volgens uw eigen inzicht én in functie van de klasgroep in te vullen, met een optimaal leerresultaat voor uw leerlingen.

Door de duidelijke structuur en logische opbouw, met visuele aanduiding van definities, stellingen en eigenschappen, kunnen uw leerlingen de leerstof makkelijker verwerken. 

 

Troeven

  • ICT-toepassingen volgens de behoefte van uw leerlingen
  • Keuzemogelijkheden voor differentiatie en remediëring
  • Link naar realiteit wanneer ú dat wilt, met rijk illustratiemateriaal en creatieve instappen uit de leefwereld van uw leerlingen
  • Duidelijke structuur en logische opbouw
  • Deeluitgaven voor alle richtingen in alle jaren

Vernieuwingen Pienter 3e graad TSO

In navolging van de grondig gewijzigde herdruk van Financiële algebra voor Pienter TSO, komen er in september nog 4 extra titels aan die worden opgefrist. De leerwerkschriften worden herwerkt met behoud van titel (artikelnummer en ISBN wijzigen wel).

De oplossingen worden digitaal onder de bestaande handleidingen gehangen. De Bordboeken zullen aangepast worden.

Voorbeeldpagina's

Bekijk alvast het bladerboek van deze herwerkte uitgaven:

 - Exponentiële en logaritmische functies
 - Reële functies  
 - Statistiek  
 - Tweedegraadsfuncties