Nieuwe SpreekRecht

Nieuwe SpreekRecht

De grondig vernieuwde en geactualiseerde leerwerkschriften 1.1 en 1.2 behouden de vertrouwde sterktes van Nieuwe SpreekRecht 1 en 2: taakgerichte-communicatieve didactiek, hoge authenticiteit, doordachte en cyclische opbouw, buitenschoolse activiteiten.

Daarnaast werden op basis van gebruikers bepaalde verbeterpunten aangepast. Het resultaat: lesmateriaal dat nóg beter tegemoetkomt aan de verwachtingen van lesgever en cursist, met onder meer aandacht voor tussenstappen in het leerproces, een hoger gebruikscomfort en een efficiënt evaluatiesysteem. Nieuw is ook dat de reeks voortaan beantwoordt aan de nieuwe opleidingsprofielen voor de basiseducatie.

Voor meer info, surf naar vo.vanin.be.