SpreekWijs

SpreekWijs

SpreekWijs is een communicatief-functionele reeks NT2 op maat van het volwassenenonderwijs. De reeks is gericht op taalvaardigheden en legt de nadruk op taalleren in de doeltaal. Ze bevat een duidelijke verhaallijn, die de spreekdurf bevordert. U kunt rekenen op een sterke didactische ondersteuning. Voor meer info, surf naar vo.vanin.be.