Tijd voor Taal - Taal


Tijd voor Taal biedt motiverend en doelgericht taalvaardigheidsonderwijs dat kinderen echt boeit.

Tijd voor Taal werkt uitsluitend met echt, herkenbaar taalmateriaal uit de leefwereld van de kinderen: krantenartikels, reclameboodschappen, fragmenten uit jeugdboeken ...

De methode is opgebouwd rond 13 thema's. Die bieden contexten voor zinvolle en realistische taalsituaties. Binnen elk thema komen alle domeinen van taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven) in afzonderlijke lessen aan bod.


Kenmerken

  • Herkenbare en zinvolle thema's
  • Aandacht voor taalbeschouwing
  • Eenduidige en haalbare planning
  • Motivering voor de leerling
  • Extra oefenaanbod op bingel.be 
  • Interactief werken met Bordboek Plus
  • Volledig conform de leerplandoelen van de verschillende netten (gebruikers vinden die leerplandoelen digitaal via Mijn VAN IN.)