Beschikbaar onlinemateriaal

Op deze pagina vindt u het beschikbaar onlinemateriaal voor docenten die het handboek als verplicht studiemateriaal voorschrijven aan hun studenten. 

Accountancy
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Algemeen boekhouden
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefeningen: online module
 • Modellen van de jaarrekening
 • MAR in handige afdrukversie
Boekhouden voor het beleid
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie (beperkt)
 • Oefeningen: online module
 • Aanvullende theorie: hoofdstuk Wissels en aangepast MAR
Budgettering en budgetcontrole
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 • Oefeningen: online module

Cost accounting

 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
De boekhoudpraktijk. Geïntegreerde casestudy
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oplossing in Octopus
 • Bijkomende berekeningen
 • Alle benodigde documenten om de case op te lossen
Externe controle in de praktijk
 • Oplossingen
 • Digitaal boek

Financial accounting
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Bijlagen
 • Links
 • Oplossingen
Het systeem van dubbel boekhouden
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefeningen: online module
 • Modellen van de jaarrekening
Interne controle in de praktijk
 • Oplossingen

Management accounting
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 
Online accounting met Exact Online
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Begintemplates
 • Filmpjes
Vennootschapsboekhouden
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefeningen: online module
 • Modellen van de jaarrekening
Communicatie
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Gids voor professionele communicatie
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Ondersteunend materiaal (rollenspellen, hand-outs, filmpjes)
 • Opdrachten
 • Extra documentatie
 • ArtikelsEconomie
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Algemene Economie
 • Oplossingen in Edumatic
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 • Opdrachten: online module
 • Economische info op het internet
 • Extra oefeningen
 • Lijst van kernbegrippen per hoofdstuk in pdf
Bank en beurs binnenstebuiten
 • Oplossingen in pdf
 • Extra oefeningen
 • Digitaal boek
 • Opdrachten: in pdf
Beleggingsleer
 • Oplossingen in pdf
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 
Economie in rechte lijn

 

 • Oplossingen in pdf of Edumatic
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 • Opdrachten: online module of in pdfHandel, expeditie en vervoer
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Buitenlandse handel
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 
Handels- en financiële technieken
 • Oplossingen 
 • Digitaal boek
 
Internationale handels- en betalingstechnieken
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 • Errata
 


Health care
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Autonoom handelen met de rolstoel
 • PowerPointpresentatie bij hoofdstuk 1, 3, 4, 5 en 8
 • Digitaal boek
 • Opdrachten bij hoofdstuk 5 t/m 8
Algemene menselijke anatomie en fysiologie
 • Oplossingen
 • PowerPointpresentatie
 • Digitaal boek
Beleid, organisatie en kwaliteit in de gezondheidszorg
 • Digitaal boek
 • Geschiedenis sociale zekerheid
 • Verklarende woordenlijst
 • Nuttige links

 Frans in het ziekenhuis

 • Oplossingen
 • Digitaal boek
Infectiepreventie
 • Oplossingen bij hoofdstuk 1: in Edumatic
 • Digitaal boek
 • Opdrachten bij hoofdstuk 1
Interactieve scenario's in acute verloskunde
 • Handleiding
 • Digitaal boek

Le néerlandais à l'hôpital
 • Oplossingen
 • Didactische richtlijnen
 • Transcripties
 • Thematische woordenlijsten
 • Digitaal boek

Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg
 • Digitaal boek

Recht in mijn schoenen
 • Oplossingen
 • Digitaal boek

Revalidatiepsychologie
 • PowerPointpresentatie bij verschillende hoofdstukken
 • Digitaal boek
 • Casus
Toegepaste verloskunde voor verpleegkundigen
 • Oplossingen: in Edumatic of pdf
 • Digitaal boek
 • Opdrachten
 • Nuttige links
 • Oefeningen
 • Erratum


Informatica
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
MS Excel 2019-2016
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden
MS Excel in de praktijk
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden
Financieel-economische oef. met Excel
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden
Business analytics met Power BI
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • FAQ's
 • Oefenbestanden
 • FAQ's
MS Word 2019-2016
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden
Initiatie Word (MS Word 2016)
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden
MS PowerPoint 2013
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden
MS Office-integratie i/d praktijk
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden
 • Oplossingen
 • Extra cases
Aan de slag met ICT-initatie Win 10
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Oefenbestanden


Management en organisatie
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Soft skills. Hard nodig.
 • Digitaal boek
 • Ondersteunende websites
 • Opdrachten bij 8 hoofdstukken
Gids voor management en organisatie - praktijkboek
 • Digitaal boek
 • Oplossingen: in digitaal boek
 
HR-instrumenten
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 
Praktisch basisboek management - leerboek

 

 • Digitaal boek
 
Praktisch basisboek management - praktijkboek
 • Digitaal boek
 • Oplossingen
Succesvol projectmanagement in IT   
 • Digitaal boek
 Marketing
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Marktonderzoek in rechte lijn
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Powerpointpresentaties
 • 1 extra case met oplossing


Mens en maatschappij
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Psychologie. Inleiding voor de professionele bachelor
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 • Reflectie-opdrachten
 


Recht
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Praktisch administratief recht
 • Oplossingen: in pdf
 • Digitaal boek
 • Opdrachten
 • Aanvullingen bij het boek
Praktisch belastingsrecht
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Opdrachten: in pdf
 • Aanvullende theorie (schenk- en erfbelasting)
Praktisch btw-recht
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Opdrachten: in pdf
 • Documenten rond btw en aangifte
Praktisch burgerlijk recht

 

 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 
Praktisch burgerlijk recht - uitgediept
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Casussen: in pdf
Praktisch economisch recht
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Documentatie
 Praktisch economisch recht - basisbeginselen
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Documentatie
 Praktisch gezondheidsrecht
 • Oplossingen: in pdf of Edumatic
 • Digitaal boek
 • Opdrachten
Praktisch personenbelasting
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Aanvullende theorie (verwijzing vanuit handboek)
 Praktisch personenbelasting - caseboek
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Voorbeeld van de aangifte
 
Praktisch recht - Bijzondere overeenkomsten
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie
 • Casussen: in pdf
 • Aanvullingen bij de theorie: lijst huurherstellingen
Praktisch registratie- & erfbelasting - basisbeginselen
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Aanvullende theorie (schenk- en erfbelasting) 
Praktisch sociaal recht
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Januari: update cijfers
 • Oefeningen: online module
Praktisch strafrecht
 • Oplossingen: in pdf 
 
 Praktisch vennootschapsbelasting
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Aangifteformulier 
Praktisch vennootschapsrecht
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie 
 •  Extra oefeningen: online odule
 • Relevante rechtspraak
 Praktisch verbintenissenrecht
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie 
 • Casussen: in pdf
 • Schema's
 • Lijst van afkortingen
Praktisch verzekeringsrecht
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • PowerPointpresentatie 
 


Sales
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Operationele verkoop
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 • Bijkomende info (in oefeningenbundel)
 • Opdrachten: oefeningenbundel van 30-tal pagina's in pdf


Statistiek
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Statistiek met Excel
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 Wiskunde
Titel Materiaal voor docenten Materiaal voor studenten
Analyse voor het hoger onderwijs
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 
Financiële wiskunde met Excel
 • Oplossingen
 • Digitaal boek
 Kunnen wij u helpen?

Een boek op maat in enkele clicks?

Met Blend kunt u eenvoudig een boek op maat samenstellen. Kies uit hoofdstukken van De Boeck en voeg - indien u dat wenst - uw eigen lesmateriaal toe. Een boek op maat kan al vanaf 10 exemplaren!

Hebt u een andere vraag?

Wenst u een beoordelingsexemplaar of hebt u een andere vraag? Onze accountmanagers staan voor u klaar!

accountmanager@vanin.be

Asella De Vos (alle werkdagen behalve maandag):
+32 (0)472 40 39 55

Barbara De Schrijver (maandag):
+32 (0)479 86 90 65