Algemene menselijke anatomie en fysiologie

Algemene en menselijke anatomie en fysiologie

Algemene menselijke anatomie en fysiologie vormt een grondige basis voor de kernvakken in medische opleidingen voor professionele bachelors. Aan de hand van talrijke bronnen en een weelde aan beeldmateriaal maakt de student kennis met de menselijke anatomie en fysiologie.

Deze uitgave integreert theorie en opdrachten, met een juiste focus binnen de brede context van anatomie en fysiologie. Een heldere structuur en duidelijk taalgebruik maken het handboek nog meer gebruiksvriendelijk.

Ancy Leroy is docent anatomie, fysiologie en pathologie aan de Hogeschool Gent in de opleidingen Biomedische laboratoriumtechnologie, Logopedie en Audiologie. Aan de Universiteit Gent is zij praktijkassistent binnen de educatieve master Gezondheidswetenschappen.

Inhoudstafel

 • Woord vooraf
 • Het skelet
 • Het spierstelsel
 • Het zenuwstelsel
 • Het bloedvatenstelsel
 • Het lymfevatenstelsel
 • Het ademhalingsstelsel
 • Het spijsverteringsstelsel
 • Het uitscheidingsstelsel
 • Het endocrien stelsel
 • Het zintuigenstelsel
 • Het voortplantingsstelsel
 • Afkortingen
 • Verklarende woordenlijst
 • Bronvermelding


asella-de-vos-thumb
Kan ik u helpen?

Een boek op maat in enkele clicks?

Met Blend kunt u eenvoudig een boek op maat samenstellen. Kies uit hoofdstukken van De Boeck of voeg uw eigen lesmateriaal toe. Een boek op maat kan al vanaf 10 exemplaren!

Hebt u een andere vraag?

Bent u op zoek naar meer info over een titel of hebt u andere vragen? Ik sta voor u klaar!
asella.de.vos@vanin.be