Praktisch accountmanagement

Een eenvoudige methode met gewaarborgd succes

De themareeks Praktisch accountmanagement behandelt alle sleutelelementen om commercieel met meer slagkracht uit de hoek te komen. Dat is van fundamenteel belang in economisch moeilijkere tijden. Om die commerciële slagkracht te optimaliseren, legt deze reeks de nadruk op de tactische elementen van het verkopen: hoe doet u dat? Hoe voert u een verkoopgesprek? Het gaat dus niet over wat u als accountmanager doet, maar over hoe u de kwaliteit van uw verkoopgesprekken verbetert. Deze reeks gaat verder waar het boek Operationele verkoop ophoudt. Een soort verkopen voor gevorderden dus, of een leidraad voor mensen die sneller willen evolueren in hun vak. De auteurs bundelen vijf thema’s die verkopers helpen hun commerciële weerbaarheid, efficiëntie en effectiviteit te verbeteren, onder een gemeenschappelijke noemer:
  • Telefonisch afspraken maken
  • Klantenbehoeften ontdekken
  • Offerteopvolging voor binnen- en buitendienst
  • Prijsonderhandeling
  • Overtuigend overkomen
Bekijk het aanbod
PA_TelAfsprakenMaken
Telefonisch afspraken maken
Walter Spruyt - Francis Herssens - Jorg Spruyt

Veel verkopers hebben een regelrechte aversie tegen telefonisch afspraken maken,
wat hen afremt in de verdere uitbouw van hun verkoopsector. De auteurs van
Telefonisch afspraken maken tonen aan wat de achterliggende oorzaken van deze
aversie zijn. Maar bovenal brengen ze structuur en methode aan om succesvoller
afspraken te maken aan de telefoon
. Met eenvoudige technieken kunt u opmerkelijke
vooruitgang boeken.

Elk hoofdstuk is overzichtelijk opgebouwd rond vier punten:
  • Wat is het doel?
  • Hoe kunt u uzelf trainen voor het onderdeel in kwestie?
  • Welke activiteit of welke inzichten kunt u ontwikkelen om uw vaardigheden te verbeteren?
  • Hoe kunt u meten wat u doet?
Een niet te missen gids boordevol scenario’s uit de praktijk, tips en adviezen!
PA_KlantenbehoeftenOntdekken
Klantenbehoeften ontdekken
Walter Spruyt - Francis Herssens - Liesbeth Huysmans

In deze eerste module wordt het begin van de klantrelatie onder de loep genomen,
met vooral aandacht voor de entreefase van het prospectiegesprek en het belang
van een geslaagde behoefteanalyse.

Bekijk de inhoudsopgave

PA_Offerteopvolging
Offerteopvolging voor binnen- en buitendienst
Walter Spruyt - Francis Herssens

In de tweede module ligt de nadruk op de principes van een geslaagde offerteopvolging. Het omzetten van offertes in orders blijkt immers een echt struikelblok voor heel wat verkopers.

Bekijk de inhoudsopgave

PA_Prijsonderhandeling
Prijsonderhandeling
Walter Spruyt - Francis Herssens

In deze derde module focussen de auteurs op de prijsonderhandeling.
Het uitgangspunt daarbij is dat prijsonderhandeling te vatten is in een logisch proces.
Onderhandelen is geen kennis, maar een vaardigheid en zelfs een attitude. Om
de lezer meteen een tastbare, werkbare aanpak te garanderen, illustreren ze de
onderwerpen met voorbeelden uit de praktijk. Verder wordt aan het einde ook een
procedurele aanpak van het onderhandelen voorgesteld.

Bekijk de inhoudsopgave

PA_OvertuigendOverkomen
Overtuigend overkomen
Walter Spruyt - Francis Herssens

De module Overtuigend overkomen helpt de verkoper zich aan te passen aan het
veranderende verkoopklimaat, cruciaal om blijvend successen te boeken. Een verkoper moet zijn klant vandaag de dag immers zoveel méér bieden dan enkel technische informatie: hij moet inspelen op de persoonlijke behoeften van zijn klant met een doordachte en overtuigende argumentatie. Met Overtuigend overkomen leer je
de juiste zaken op het juiste moment te zeggen, technische kenmerken te koppelen
aan voordelen voor de klant, je prijs te verdedigen ... Kortom, alle onderdelen van
een succesvolle én assertieve argumentatie.

 

asella-de-vos-thumb


Kunnen wij je helpen?

Een boek op maat in enkele clicks?

Met Blend kunt u eenvoudig een boek op maat samenstellen. Kies uit hoofdstukken van De Boeck en voeg - indien u dat wenst - uw eigen lesmateriaal toe. Een boek op maat kan al vanaf 10 exemplaren!

Hebt u een andere vraag?

Wenst u een beoordelingsexemplaar of hebt u een andere vraag? Onze accountmanagers staan voor u klaar!

accountmanager@vanin.be

Asella De Vos (dinsdag tot vrijdag):
+32 (0)472 40 39 55

Kelly Bosschaerts (maandag):
+32 (0)476 80 01 42