Meer informatie


Eenvoudig aan de slag
Doelen
Woordenschat
Taalinititatie: wanneer?


Eenvoudig aan de slag

Oh là là ! werkt rond 7 thema's. Per thema volgen we de volgende stappen:

Stap 1

Context creëren:
U creëert voor de kinderen een duidelijke context door middel van speelse activiteiten en door het vertellen van een leuk Nederlands contextverhaal.  De leerkracht vertelt het verhaal samen met de pop Flonflon, die de Franse doelwoorden in het verhaal binnenbrengt. 

Bij elk verhaal horen grote vertelplaten met prachtige tekeningen.

Stap 2

De initiatie zelf:
De kinderen beluisteren een paar keer het liedje (speciaal voor de doelgroep geschreven) dat aansluit bij de context. De thematiek, klank en ritmiek van de liedjes sluit aan op de belevingswereld en de zangmogelijkheden van de kinderen.

De doelwoorden van het thema worden in het lied veelvuldig herhaald. De liedjes zorgen ervoor dat alles lang in het geheugen van de kinderen blijft hangen.

Stap 3

De verwerkingsactiviteiten:
Het liedje en het verhaal worden nadien verwerkt door middel van

  • Twee muzische (klassikale) activiteiten (muziek, drama, beweging, beeld)
  • Een klassikale activiteit met het speelleerschrift
  • Verschillende cd-romactiviteiten (hoekenwerk)

Die verwerking zorgt voor het vastzetten van de doelwoorden, de uitspraak, de juiste structuren ... Bij elk thema hoort ook een gezelschapsspel met minidoelwoordenkaarten (hoekenwerk).

Naar boven >>


Doelen

De belangrijkste initiatiedoelen zijn:

  • Taalplezier: Waw, Frans is leuk. Ik hou ervan!
  • Basisvertrouwen: Waw, ik kan het. Het lukt me!
  • Taaldenken prikkelen: Waw, als ik nadenk, begrijp ik het!
  • Taalattitude: Waw, zo is het mooier, want zo is het correct!

Kinderen hebben meer kansen op het succesvol aanleren van om het even welke taal op latere leeftijd als ze de bovenstaande vaardigheden en attitude hebben verworven.

Naast de initiatiedoelen worden er ook doelen muzische vorming en media en ICT gerealiseerd.

Naar boven >>


Woordenschat

Dankzij de verhalen, liedjes en muzische activiteiten in Oh là là ! verwerven kinderen spontaan woordenschat.

De woorden die binnen Oh là là ! aan bod komen (doelwoorden) zijn zorgvuldig gekozen:

  • De ene helft maakt deel uit van de gemeenschappelijk woordenlijst Frans voor het basisonderwijs
  • De andere helft zijn transparante woorden die kinderen vanuit de context perfect begrijpen.

Heel veel van die woorden zullen in het geheugen verankerd zitten. De liedjes helpen daarbij heel wat.

Naar boven >>


Taalinitiatie: wanneer?

Oh là là ! voorziet in muzische activiteiten van ongeveer een half uur per week. Die activiteiten kunt u binnen de lestijden spreken, vertellen, muzische vorming en bewegingsexpressie plaatsen.

Daarnaast worden creatieve tips gegeven voor dagelijkse minimomentjes van hoogstens 5 minuten. Die vormen dé garantie voor consolidatie.

Naar boven >>