5-jarigen


prent-13-5-jarigenBij de vijfjarigen zetten we de impulsen die we bij de jongere kleuters hebben gegeven verder en werken we ook al met het oog op het eerste leerjaar.

Ook hier vertrekken we meestal vanuit de 'gewone' belangstellingscentra, waarbij we telkens vier activiteiten voorstellen van waaruit de kleuteronderwijzer aan godsdienstige opvoeding doet.

Daarnaast komen er bij de 5-jarigen ook eenvoudige Bijbelverhalen aan bod. Er is ook een godsdienstig belangstellingscentrum dat volledig is opgebouwd rond een Bijbelverhaal.


Activiteiten

Voor deze belangstellingscentra hebben we activiteiten uitgewerkt:

  • Het circus
  • Het scheppingsverhaal (godsdienstig BC)
  • In het oerwoud
  • Kunst
  • Talenten
  • Sint


Perioden

Uiteraard besteden we ook aandacht aan de belangrijkste perioden in het liturgisch-pastoraal (kerkelijk) jaar:

  • Allerheiligen - Allerzielen
  • Advent - Kerst
  • Van carnaval tot Pasen
  • Van Pasen tot Pinksteren

Terug naar leeftijdoverzicht