Hoekenwerk voor leerjaar 1

  • 2 Hoekenboxen, 1a en 1b, met in totaal 14 werkvormen op de opdrachtfiches. De werkvormen in Hoekenbox 1b zijn iets complexer. Vanaf het 3e trimester kunnen de beide boxen door elkaar gebruikt worden.
  • stap-voor-stap uitleg aan de hand van heldere tekeningen
  • opdrachten afgestemd op de specifieke vaardigheden van kinderen van het 1e leerjaar
  • inclusief oefeningen bij elke werkvorm (makkelijke en moeilijke!) HB_TAAL_WISK_WO_MV
Nascholing Hoekenwerk

Aansluitend bij de Hoekenboxen voorziet VAN IN ook in een nascholingsaanbod over hoekenwerk. In de prijs van deze navorming zijn 4 gratis Hoekenboxen naar keuze inbegrepen. Zo kunt u na de opleiding meteen aan de slag.

Interesse? Neem contact op met uw educatief adviseur.

Opdrachtenkaart leeg sjabloon

Dit lege sjabloon kunt u gebruiken om de opdrachten uit de Hoekenboxen aan te vullen met eigen opdrachten. Download