Kinderen nemen het eigen leerproces in handen

Hoekenwerk draagt bij tot het realiseren van vakoverschrijdende eindtermen:

 • Coöperatief leren
 • Keuzes leren maken
 • Eigen leerstijl hanteren en optimaliseren
 • Leren plannen en tijd indelen
 • Verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces

Elke opdracht werd zorgvuldig getoetst aan een aantal criteria:

 • Is de opdracht haalbaar in een gemiddelde klassituatie?
 • Biedt de opdracht een uitdaging voor elk kind
 • Kan elk kind de opdracht zelfstandig (of in groep) uitvoeren?
 • Is de opdracht geschreven op het niveau van het kind?
 • Biedt de opdracht voldoende leerrendement?

Hoekenwerk, een krachtige werkvorm met een hoog leerrendement


 1. Hoekenwerk is duidelijk en eenvoudig: kinderen kiezen een opdracht en krijgen de verantwoordelijkheid, de tijd en de middelen om die, alleen of in een groepje, tot een goed einde te brengen.
 2. Werken in hoeken geeft kinderen de kans om hun eigen leren meer in handen te nemen. Dat verhoogt de motivatie, de betrokkenheid en de aandacht van de leerlingen aanzienlijk.
 3. De rol van de leerkracht is vooral faciliterend: een goede selectie van opdrachten maken, zorgen voor een goede organisatie van het hoekenwerk en instaan voor een goed leerklimaat.