Vergelijk onze bordboekversies

features Bordboek vs MVI Bordboek

Een prijs per leerling per jaar

Mijn VAN IN Bordboeken zijn beschikbaar voor € 1,50 per leerling per jaar. De bordboeken kunnen alleen besteld worden voor één of meerdere volledige leerjaren waarbij een minimum van 8 leerlingen wordt gehanteerd.
Voorbeeld: een school heeft 30 leerlingen in leerjaar 3 en wil een Mijn VAN IN Bordboek van Tijd voor Taal accent - Taal 3 aankopen. De prijs is 30 x € 1,50 = € 45 om te kunnen werken met dat bordboek tot het einde van het schooljaar.

Waarom een prijs per leerling?

Het aantal leerlingen bepaalt vaak het aantal klassen in een leerjaar en dus ook
het aantal bordboeken dat een school nodig heeft. Daarom vinden wij het fair
om een prijs per leerling te vragen voor klassikaal digitaal materiaal.

Een Mijn VAN IN bordboek gebruikt u niet alleen

Het Mijn VAN IN Bordboek mag door alle leerkrachten, ZOCO's, co-teachers, ambulante leerkrachten, leerkrachten van andere leerjaren, stagiairs, interimarissen, ...van de school gebruikt worden. Er is geen beperking op het aantal digitale borden of computers waarop het bordboek in uw school gebruikt wordt.

Bestellen

Mijn VAN IN Bordboeken kan je via de webshop bestellen. Kies de doelgroep en het vak en duid in de filter 'Bordboek' aan om de Mijn VAN IN Bordboeken te zien.