Het 100 woordendictee


Bij Tijd voor Taal - Spelling hebben we Het 100 woordendictee ontwikkeld. Een uniek dictee voor het einde van het zesde leerjaar, dat de leerinhouden spelling van de hele lagere school toetst. De resultaten van dat dictee leveren belangrijke informatie op voor de verdere schoolloopbaan van elk kind, maar ook inzichten over de spellingaanpak van uw school.

Voor de verwerking van de resultaten van het dictee hebben wij 2 digitale tools ontwikkeld. Om de tools te kunnen downloaden willen wij u vragen een formulier in te vullen.