Het 100 woordendictee digitale tools

In het programmaatje (100Woordendictee-setup.exe) voor de digitale verwerking van de resultaten van Het 100 woordendictee bij Tijd voor Taal - Spelling zat een klein foutje. Bij de print van de klasresultaten gaf het programma voor de score voor leerjaar 3 de kleurcode 'rood' mee als die 'blauw' moest zijn. Kinderen die dus in de zone A scoorden kregen in de print onterecht de kleur voor zone E. Op het scherm waren de kleuren wel correct. Dit foutje is in de onderstaande download gecorrigeerd. Als u al de gegevens ingebracht zou hebben, kunt u toch de nieuwe .exe-file installeren zonder de gegevens te verliezen.