Het 100 woordendictee


Het 100 woordendictee toetst de spellingvaardigheden van uw leerlingen op het einde van het zesde leerjaar. De inhoud van het dictee beslaat alle spellingmoeilijkheden die in de zes leerjaren aan bod zijn gekomen. Het dictee is gestructureerd per leerjaar en genormeerd zodat u de totaalscore en score per onderdeel correct naar waarde kunt beoordelen.

Wat heeft u aan de resultaten?

De resultaten van het dictee geven u een goed beeld van de beheersing van de spellinginhouden van de lagere school, voor elke individuele leerling en voor uw klas, in vergelijking met een Vlaamse normgroep van meer dan 3 000 leerlingen.

De resultaten van de outputmeting geven u ook een idee van de spellingaanpak van uw school.

De resultaten verwerken

We hebben ook twee programma’s ontwikkeld om de resultaten op een gemakkelijke manier te verwerken. Die kunt u hier downloaden (gecorrigeerde tabellen en digitale tools - juni 2013). Als Tijd voor Taal - Spellinggebruiker krijgt u toegang met uw bingel.be-inloggegevens.

Na de installatie zijn er twee manieren om de resultaten in te geven en te verwerken.

  1. In het Excel-bestand kunt u de namen van de kinderen en de scores per leerstofonderdeel ingeven. Het programma berekent automatisch het bijhorend percentiel en geeft met een kleurcode de overeenkomstige zone weer. U kunt het excelbestand opslaan en er eventueel verdere bewerkingen mee uitvoeren (bv. grafieken voor meer ervaren excelgebruikers).
  2. Met het programma ‘100 woorden dictee’ kunt u op een heel gemakkelijke manier de resultaten van het dictee van meerdere klassen beheren. Het programma visualiseert per kind de zones per leerstofonderdeel en berekent totaalscores, gemiddelden, enz… U kunt de klasoverzichten ook heel gemakkelijk uitprinten.