Atlassen en kaartmateriaal

We hebben een lange traditie in het ontwerpen van atlassen en kaartmateriaal voor het secundair onderwijs. Daarbij proberen we telkens om kwaliteit en knowhow aan betaalbaarheid en gebruiksgemak te koppelen.

Bij de samenstelling van onze atlassen gaan we uit van de behoeften van het onderwijs in Vlaanderen. Dat betekent dat de leerplannen van alle netten de leidraad zijn bij de samenstelling van de atlas. Bovendien werd de grootste aandacht besteed aan de koppeling van kaarten die inhoudelijk bij elkaar horen.

Ook op praktisch vlak staat het gebruik door de leerling centraal. Bij de thematische kaarten van België wordt een transparant toegevoegd waarop de leerling zijn gemeente kan terugvinden. De atlas heeft geplastificeerde, uitklapbare legendes.

Al onze atlassen worden ontwikkeld in samenwerking met wetenschappers en specialisten in de cartografie.

1. de boeck atlas
2. de boeck atlas (plooibare kaft)
3. kleine de boeck atlas

Bekijk het aanbod
Atlas de boeck

1. de boeck atlas

In 2015 verscheen een herziene editie van de atlas op basis van input van wetenschappers en leerkrachten, resultaten van een bevraging van gebruikers en de meest recente datasets. 

Een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • Aan de hand van de meest recente datasets werden de thematische kaarten grondig geactualiseerd.
  • Een aantal nieuwe kaarten en doorsnedes verrijkt het bestaande aanbod. Zo is er een nieuwe geomorfologische kaart van België, een reliëfdoorsnede van België, een gedetailleerde kaart van Nederland, een wereldkaart met natuurlijke risico’s, een wereldkaart van de landbouwsystemen ...
  • Vernieuwde kaarten: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, haven van Rotterdam, Israël, Rio de Janeiro, geologie van de aarde
  • Aandacht voor milieuaspecten: het belang van water (stuwdammen), CO2-uitstoot, schaliegas ...
  • Actualisering en uitbreiding van de landbouwsymbolen (terug te vinden in de uitklapbare legendes)

Bordboek

Met het digitaal bordboek van de 'de boeck atlas' kan men in de klas bladeren door een projectie van het boek, inzoomen op illustraties en tekst, en de oplossingen doen verschijnen. Ook eigen materiaal, zoals foto’s, links, Power Point-voorstellingen en audio- en videofragmenten, kan toegevoegd worden. Alle lesmateriaal op één plek samengebracht, dat is de essentie.

Handleiding

Met een handleiding bij deze atlas willen we een antwoord bieden op enkele didactische en inhoudelijke vragen uit het werkveld.

In het eerste deel, de atlas als didactisch instrument, wordt de weg getoond om atlaskaarten efficiënt en didactisch verantwoord in te schakelen in de lessen. Voor de leraar die minder met cartografie vertrouwd is, wordt in een kort hoofdstuk de taal van thematische kaarten uitgelegd. Er is ook ruime aandacht besteed aan de methodiek om gebeurtenissen uit de actualiteit te bestuderen aan de hand van atlaskaarten. Via de hierbij gehanteerde OVUR-methode kunnen bovendien verschillende onderzoekscompetenties met de leerlingen ingeoefend worden.

In het tweede deel is een selectie gemaakt van de meest relevante kaarten, gespreid over 10 thema’s. Voor elk thema zijn de eindtermen geselecteerd die hierop betrekking hebben en zijn verschillende inhoudelijke en didactische besprekingen opgenomen.

Hoe thematische kaarten te lezen, te analyseren en te interpreteren wordt bij elk thema toegelicht. Van een groot aantal kaarten is de inhoudelijke achtergrond uitgewerkt. Verbanden met andere kaartbladen zijn aangegeven en vergemakkelijken de zoektocht naar verticale en horizontale relaties.

Atlas de boeck met plooibare kaft

2. de boeck atlas (plooibare kaft)

Sinds 2016 geven we de boeck atlas ook met plooibare kaft uit. Deze atlas is inhoudelijk volledig gelijk aan de boeck atlas (editie 2015), maar krijgt, net zoals kleine de boeck atlas, een plooibare cover. Het gaat om een stevig afgewerkte kaft die minder weegt. Vraag je exemplaar ter inzage via onze vertegenwoordigers!

Combineer eventueel klasexemplaren met hardcover met atlassen met plooibare cover die de leerlingen mee naar huis kunnen nemen.kleine de boeck atlas

3. kleine de boeck atlas

Deze uitgave is in eerste instantie bedoeld om de lessen PAV en MAVO te ondersteunen. Naast een zorgvuldige selectie van geografische kaarten bevat deze atlas namelijk ook een weloverwogen verzameling historische kaarten.

Het kaartmateriaal is zorgvuldig geselecteerd en ontwikkeld op maat van de doelgroep. Dat betekent dat de informatie vereenvoudigd wordt aangeboden, waardoor de kaarten niet visueel overladen zijn.

De kleine de boeck atlas werd in 2014 niet alleen geactualiseerd, maar bevat ook acht pagina’s nieuw kaartmateriaal bij België, Europa en de wereld. Een greep uit dat nieuwe materiaal: transport België, synthesekaart toerisme België, synthesekaart bodemgebruik België, de Belgische kuststreek, de evolutie van de Europese Unie, synthesekaart van het toerisme aan de Middellandse Zee en meer. Zeker de nieuwe themakaartjes over allerhande wereldproblematieken zijn hier het vermelden waard. Ook het luik historische kaarten onderging een metamorfose.

Bordboek

Met het digitaal bordboek van de kleine 'de boeck atlas' kan men in de klas bladeren door een projectie van het boek, inzoomen op illustraties en tekst, en de oplossingen doen verschijnen. Ook eigen materiaal, zoals foto’s, links, Power Point-voorstellingen en audio- en videofragmenten, kan toegevoegd worden. Alle lesmateriaal op één plek samengebracht, dat is de essentie.

Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur