Hoe werk je met GeoNatura?

GeoNatura

GeoNatura is volledig conform het nieuwe geïntegreerde leerplan aardrijkskunde-natuurwetenschappen TSO/KSO (2017). Het leerwerkboek begeleidt leerlingen naar een beter begrip van de wereld, maar gidst hen ook naar meer begrip en zorg voor de natuur, de aarde met haar vier sferen en de medemens.

In GeoNatura worden ook de evolutie, de oorsprong en het doorgeven van leven uitvoerig belicht. Aan de KU Leuven doen Prof. An Steegen en Marjolein Cox onderzoek naar nieuwe inhouden en didactische werkvormen voor aardrijkskunde. Onder meer van hun bevindingen maken we dankbaar gebruik om het vak aardrijkskunde aantrekkelijk en geactualiseerd aan te bieden. In combinatie met natuurwetenschappen levert dat een uitdagende combinatie op waarin beide vakgebieden elkaar aanvulling en verdieping bieden waar nodig.

Lesdoelen

Iedere les stelt een aantal lesdoelstellingen in "Je kunt" voorop. Daarbij horen telkens een aantal kernbegrippen. Aan het einde van iedere les kun je die begrippen in de rubriek "Test je kennis" (zie verder) toepassen.

Je kunt 2

(Klik op de afbeeldingen voor een vergrote weergave)

Je kunt

(Klik op de afbeeldingen voor een vergrote weergave)

Hoe? Zo! Hoe? Zo!

Elke les begint met een probleemstelling of blikvanger. In "Hoe? Zo?" staat een vraag, een beeld, een mening of bewering, al dan niet correct, over een onderwerp uit de les centraal. Op die inleidende stelling of vraag krijg je in de les een antwoord in "Hoe? Zo!", dat op een oranje raster staat of aangeduid wordt met een verticale oranje lijn en een icoon in de marge.

Bekijk het aanbod
Opdrachten

Leerstof en denk- en doe-opdrachten wisselen elkaar in verschillende werkvormen af. Volgens de zes leerniveaus uit het leerplan staat bij die opdrachten een Bloom-icoon, afhankelijk van het niveau van de opdracht volgens de taxonomie van Bloom.

Opdrachten

opdrachten2

 

Vaak wordt er in de kantlijn met een icoon naar een onlinezoekopdracht of naar een zoekopdracht in de atlas verwezen. Extra animaties en filmpjes zijn herkenbaar aan het video-icoon. Het aanvullende lesmateriaal vind je online.

Extra info

Maatschappelijke duiding (in de rubriek ‘context’) en verdieping van de leerstof (in het ‘weetjeskader’) vullen de basisleerstof voor natuurwetenschappen in thema 2 en 3 aan.

Test je kennis

Aan het einde van elke les is er aandacht voor een "Test je kennis". Een icoon wijst op een activerende werkvorm.

Kun je? Je kunt!

Met behulp van de lesdoelen (Je kunt), de kernbegrippen en de toepassing ervan in Test je kennis zie je welke kennis en vaardigheden je in de les hebt verworven.

Bekijk het aanbod

Test je kennis

(Klik op de afbeeldingen voor een vergrote weergave)