Een heldere structuur als houvast voor je leerlingen

 

Elk thema werkt via dezelfde overzichtelijke structuur. Je leerlingen vertrekken telkens vanuit de verwondering over een maatschappelijk relevant probleem. Dat doen we op een WOW-pagina die de relevantie van dit thema aantoont. Ze verwondert en activeert de leerling met opmerkelijke artikels of unieke filmpjes van o.m. Henk Rijckaert, cabaretier met een hart voor wetenschappen. De leerling denkt hier zelf na over wat hij in dit thema wil leren.


 1. De hoofdstukken

  Het kerndeel van elk thema bestaat uit hoofdstukken waarin de leerlingen zich de leerstof en vaardigheden via verschillende onderzoeksopdrachten eigen maken. Ze gaan zelf ontdekken, op onderzoek, experimenteren, creatief denken, … aan de hand van allerlei bronnen, die ook ruimte laten voor differentiatie.

  Doorheen de hoofdstukken vind je hier en daar extra informatie. We splitsen ze op in:

  •  Tips: handig bij de uitvoering van specifieke opdrachten.
  •  Interessant om weten: leuke of interessante extra’s, geen te kennen leerstof.
  •  Mag het iets meer zijn: de sterkere leerlingen of klassen kunnen aan de slag met extra opdrachten.

    

 2. AHA

  Op de AHA-pagina brengen we de leerstof uit de verschillende hoofdstukken in het thema samen. Een figuur met de landschapsvormende lagen speelt daarbij telkens een belangrijke rol. Door middel van een leerlijn, leren leerlingen verticale en horizontale relaties in het landschap zien en zelf leggen. Daarnaast vinden je leerlingen er ook een synthese en een checklist. 

  De synthese komt voor in verschillende vormen: woordelijk, als mindmap of in een schema. Zo ontdekken je leerlingen welke vorm hen het best past en leren ze leren op hun maat.

  De checklist is een lijst met leerlingvriendelijk geformuleerde lesdoelen. De leerling geeft voor zichzelf aan of hij bepaalde zaken al dan niet beheerst. Indien hij of zij vindt dat er nog marge is voor verbetering, wordt de bladzijde vermeld waarnaar hij of zij kan teruggrijpen om bepaalde leerstof te herbekijken.

 3. Test jezelf

  Test jezelf biedt een leerling de kans om de opgedane kennis en vaardigheden in te oefenen, door enkele gerichte herhalingsoefeningen te maken in de uitgave zelf. In de kenniskaders doorheen het thema wordt al verwezen naar specifieke oefeningen uit de Test jezelf. Een leerkracht kan daardoor kiezen om al na een kleiner lesgeheel te gaan inoefenen, of om leerlingen pas na een groter lesgeheel aan de Test jezelf te laten starten. Differentiatie is nooit ver weg.

 4. Woordenlijst

  De woordenlijst staat achteraan in het boek en is alfabetisch gerangschikt. Hij bevat zowel vakspecifieke woorden als moeilijke woorden uit de Nederlandse taal; telkens wordt verwezen naar het hoofdstuk waarin het begrip voorkomt. Naast de term en de definitie is er ook ruimte om het woord in eigen woorden te omschrijven en zelf woorden toe te voegen. Leerlingen leren hier nadenken over de juiste formulering, en doen zo aan taalverrijking.In het boek zelf, staan woorden uit de woordenlijst vet en licht onderlijnd.

Bekijk het hele leerwerkboek van TeleScoop 1
Bekijk het hele leerwerkboek van TeleScoop 2
Scoop & Verwondering

In onderstaande video ontdek je hoe we met onze Scoop-uitgaven inspelen op verwondering en betrokkenheid van de leerlingen. 

diddit_logo_Q_tagline
Diddit, het online leerplatform
Diddit is een motiverend online leerplatform, dat leraren en leerlingen optimaal ondersteunt. Het is perfect geïntegreerd in je lesmateriaal.

Meer weten

Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur