Aan de slag met Terranova

Terranova

TerraNova houdt rekening met de complexiteit van de verschillende leerplannen door o.a. tekstblokken, aanduidingen in de marge en kleurachtergronden te gebruiken om de verschillende doelgroepen aan te geven. 

Zo wordt in de derde graad leerstof voor aso-leerlingen aangeduid met een oranje achtergrond, leerstof voor tso-leerlingen met een blauwe achtergrond en leerstof voor aso-leerlingen uit een wetenschappelijke richting met een groene achtergrond. Op die manier spelen we op een subtiele manier in op de specifieke noden en interesses van elke aparte doelgroep.

TerraNova bestaat uit verschillende thema’s die elk op dezelfde, overzichtelijke manier zijn opgebouwd. Onderaan kan je enkele voorbeeldpagina's bekijken.

Titelpagina's

De aantrekkelijke titelpagina’s geven de leerlingen inzicht in wat ze zullen leren en ‘Waar het op aankomt’ in dat thema. Hier vind je de leerplandoelen die in het leerwerkboek uitgewerkt worden.

(Bekijk enkele voorbeeldpagina's onderaan deze pagina)

Bekijk het aanbod
Terranova 5, handboekenreeks aardrijkskunde voor het GO!, voor het aso, tso en kso.
Handelen
Handelen met voorkennis
Elk thema start met de rubriek ‘Handelen met voorkennis’. Hierin kun je met je leerlingen hernemen wat ze bv. in eerdere jaren of in de voorbije thema’s al leerden. Anderzijds spreekt het hun leergierigheid aan en wekt het hun interesse.
Leerinhouden
De leerinhouden zelf zijn een geheel van gestructureerde informatie en opdrachten met voldoende inspiratie voor de juiste werkvormen.

Leerinhouden

(Klik op de afbeeldingen voor een vergrote weergave)

Even samenvatten
Even samenvatten
Met behulp van de ‘Even samenvatten’ kun je elk thema mooi afronden met een herneming via een tekst, een tabel of een andere visuele samenvatting. Je toetst de kerndoelen, altijd met een knipoog naar remediëring.
Achteraan in de cursus bieden we een register aan met daarin alle begrippen uit de cursus. In de handleiding is een volledige begrippenlijst inclusief definities voorzien. Ten slotte bieden we blanco werkkaarten aan die nuttig zijn om bepaalde regio’s aan te duiden of bestudeerde kenmerken cartografisch voor te stellen.

Met TerraNova willen we creatief realiseren. We bieden verschillende  keuzemogelijkheden aan en komen zo tegemoet aan het niveau en de leerstijl van een divers leerlingenpubliek. We gebruiken een diversiteit aan bronnen om eenzelfde leerdoel te bereiken. Leerlingen kunnen zelfstandig, in groep of gecoacht aan de slag, met analoge of digitale middelen. 

Het auteursteam van TerraNova vertaalde het nieuwe leerplan in een doordachte structuur. Alle clusters en competenties komen geïntegreerd en evenwichtig aan bod. Ook als je een persoonlijke clustering verkiest, kun je met TerraNova aan de slag. De wereld wordt benaderd vanuit verschillende visies en regiobeelden. 

Ten slotte bieden we voor TerraNova ook extra materiaal aan via Knooppunt, het online portaal voor al je digitale lesmateriaal. Je vindt er onder andere een digitale versie van de jaarplannen, de begrippenlijst inclusief definities en een lijst met nuttige en interessante hyperlinks.