Ontdek Stapstenen voor de onderzoekscompetenties chemie van je leerlingen secundair onderwijs.
Stapstenen - onderzoek in de chemie stap voor stap

Naslagwerk voor wetenschappelijke studierichtingen in aso en tso 

Stapstenen onderzoek in de chemie stap voor stap ondersteunt leerlingen in hun groei naar de onderzoekscompetentie natuurwetenschappen. Leerlingen van de tweede en derde graad krijgen toelichting bij de verschillende stappen van een natuurwetenschappelijk onderzoek. 

Deze labogids is gelijktijdig een naslagwerk voor leerlingen uit de wetenschappelijke studierichtingen aso en tso bij de onderzoeksopdrachten natuurwetenschappen in het algemeen en bij concrete onderzoeksopdrachten chemie in het bijzonder. Het biedt eveneens ondersteuning aan leerlingen uit niet-wetenschappelijke studierichtingen bij het uitvoeren van experimenten chemie en aan leraren chemie bij de voorbereiding van demoproeven en leerlingenpractica.

Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur