Fundamenten van boekhouden is een totaalpakket boekhouden voor de 2de en 3de graad aso en tso, in het vrij en gemeenschapsonderwijs.
Fundamenten van boekhouden

Boekhouden voor de 2de en 3de graad aso en tso

Fundamenten van boekhouden is een totaalpakket voor wie boekhouden snel, inzichtelijk en op een didactisch verantwoorde manier onder de knie wil krijgen. Het kan gebruikt worden in het vrij en gemeenschapsonderwijs.

In Fundamenten van boekhouden staat zelfontdekkend leren en inzicht verwerven centraal. De logische opbouw en het gebruiksvriendelijke boekhoudpakket BoekPlusSoft lenen zich bijzonder goed voor zelfstandig werk.

Het spilbedrijf Outdoor zorgt voor een realistisch aanknopingspunt. Er wordt steeds vertrokken van een concreet document. De gerichte vraagstelling doet de leerling stilstaan bij het gegeven en nadenken over de betekenis ervan. Vervolgens wordt de verrichting geregistreerd, en telkens ook gesitueerd in balans en resultatenrekening, wat ervoor zorgt dat leerlingen later vlotter de jaarrekening kunnen lezen en interpreteren. De leerstof wordt regelmatig samengevat in schema’s en syntheses.

Op de bijgevoegde cd-rom staan extra toepassingen, blanco documenten en Excelbestanden die het rekenwerk (bv. bij het opstellen van de proef- en saldibalans, de resultatenrekening …) vergemakkelijken.

Het didactische boekhoudpakket BoekPlusSoft biedt een extra oefentraject aan en bevat een hele reeks verrichtingen, vertrekkend vanuit documenten. De leerlingen moeten zelfstandig een boekhoudkundige redenering maken. De software genereert dan de grootboekrekeningen en de journaalpost. De gevolgen van de verrichting voor de balans en resultatenrekening worden automatisch getoond. Het pakket controleert meteen de juistheid en meldt eventuele fouten. De toepassingen verlopen volgens het geleidelijkheidprincipe.


Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je op zoek naar een nieuwe methode, wens je een presentatie voor je school of heb je hulp nodig bij het gebruik van je methode? Onze educatieve adviseurs helpen je graag verder met persoonlijk advies.

Contacteer mijn educatief adviseur