Kantoorwijs, voor initiatie in administratie, retail en logistiek van het beroepsvoorbereidend leerjaar (beroepenveld Kantoor en verkoop) van het vrij onderwijs.
Kantoorwijs

Initiatie in administratie, retail en logistiek van het beroepsvoorbereidend leerjaar (beroepenveld Kantoor en verkoop) van het vrij onderwijs

Er wordt steevast gekozen voor herkenbare situaties uit leefwereld van de leerlingen als vertrekpunt. Het taalgebruik is op maat van de leerling: helder en duidelijk Kantoorwijs doet ook regelmatig een beroep op de creativiteit van de leerlingen. De studie van de kantooromgeving biedt dan weer de kans om de leerlingen actief met de leerstof om te laten gaan.

Het leerwerkboek laat de leraar veel vrijheid. De leraar kiest zelf wat er in de les gezien wordt. Daarnaast kunnen de vragen door de leerlingen perfect zelfstandig voorbereid worden, en bepaalde thema’s lenen zich uitstekend tot groepswerk. De oefeningen laten ook toe om vakoverschrijdend te werken aan computervaardigheden en internettoepassingen. Daarnaast besteedt Kantoorwijs aandacht aan de VOETen.

Bij de opbouw van de leerinhouden staat het geleidelijkheidsprincipe centraal. De auteurs kiezen bewust voor het gebruik van een eenvoudige maar correcte handelstaal. Het leerwerkboek is onderverdeeld in thema’s, die op hun beurt samengesteld zijn uit hoofdstukken. De leerstof wordt bevattelijk en gestructureerd aangeboden via allerlei opdrachten, afgewisseld met theorie die duidelijk te herkennen is aan de groengekleurde kaders. Het leerwerkboek wordt bij elke druk up-to-date gehouden.

In Kantoorwijs is ICT op diverse manieren geïntegreerd. Dit gaat van verwijzingen naar websites tot specifieke oefeningen. Leerlingen leren daarbij informatie verzamelen, verwerken en presenteren. Dit zijn competenties die ook in het latere (beroeps)leven belangrijk zijn. Het leerwerkboek legt ook een relatie met het vak computervaardigheden. Op de methodesite kunnen er naast ICT-opdrachten ook bijvoorbeeld facturen in Excel opgemaakt worden.
Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je op zoek naar een nieuwe methode, wens je een presentatie voor je school of heb je hulp nodig bij het gebruik van je methode? Onze educatieve adviseurs helpen je graag verder met persoonlijk advies.

Contacteer mijn educatief adviseur