Ontdek Stapstenen voor de onderzoekscompetenties economie van je leerlingen secundair onderwijs.
Stapstenen - stap voor stap naar economisch inzicht

Financieel-economische aspecten voor de 2de en 3de graad aso en tso

In Stapstenen - stap voor stap naar economisch inzicht doorlopen de leerlingen de opeenvolgende levensfasen van twee opgroeiende spilpersonages en komen zo in aanraking met verschillende financieel-economische aspecten van de samenleving. Er wordt telkens vertrokken van de praktische zaken waarmee we allemaal vroeg of laat in aanraking komen, zoals een spaarrekening openen, werk zoeken, een huis huren, een belastingsbrief invullen ...

Vervolgens wordt er gekeken naar de achterliggende structuren, zoals het bankwezen, de sociale zekerheid enzovoort. Op het einde van elk onderdeel is er de mogelijkheid om de leerlingen de leerstof op een projectmatige manier te laten verwerken/uitdiepen.

Onderdelen die aan bod komen:

  • Studentenarbeid (reglementering, de bijhorende administratie, effect op de belastingen ...)
  • Sparen (verschillende spaar- en beleggingsvormen, de bank, de beurs ...)
  • Op zoek gaan naar een job (inschrijven als werkzoekende, de instanties, jobkanalen ...)
  • In loondienst (reglementering, documenten, sociale zekerheid, interimwerk ...)
  • Belastingen betalen (bedrijfsvoorheffing, personenbelasting ...)
  • Een gezin stichten (samenwonen, huwelijk ...)
  • Huren / lenen / verzekeren (de reglementering, documenten, soorten leningen, valkuilen van lenen, verplichte vs vrije verzekeringen ...)
  • Ondernemer worden (voorwaarden en verplichtingen, btw, het ondernemingsplan, MVO ...)
  • Erven (wat moet je doen bij overlijden, erfopvolging, testamen ...)
  • Economisch inzicht (hoe komt dit allemaal tot stand? Conjunctuurbewegingen, prijsvorming, geldwaarde ...)
Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur