Unieke ondersteuning voor de leerkracht

Maximaal didactisch comfort

  • Livre du professeur met didactische verantwoording, oefeningentypologie en extra informatie bij elk onderdeel in Livre en Cahier
  • Matériel d'audition met alle luisteroefeningen en chansons
  • Cahier-Clé: identiek aan het Cahier van de leerling, maar met alle oplossingen
  • Leerlijndocument: beschrijft voor elke eindterm hoe de leerlijn gerealiseerd wordt, van basisonderwijs tot secundair onderwijs
  • Bordboek Plus: projectie van al het beschikbare materiaal op een digitaal schoolbord
  • Toetsenmaker: de Banque de tests is uitgebreid met Tests de compétence (TCC), de Instaptoets Basisonderwijs en proeftoetsen per unité 

In de handleiding wordt soms verwezen naar bijkomende documenten op de methodesite.
Via www.knooppunt.net zijn de servicedocumenten voor de leerkracht terug te vinden. Deze documenten zijn op uitdrukkelijke vraag ook in een gedrukte versie te bekomen.

Voor de leerling

verzelfstandiging en horizonverruiming
´Leren leren' wordt al ruim verzekerd door de middelen die standaard voorzien zijn. Voor verdere verzelfstandiging van de leerling reikt Arcades Réseau nog andere instrumenten aan:

  • De krachtige software Interactif (zit mee in elk werkschrift)
  • De rubriek CyberQuête
  • Een Clé des exercices met BZL-tips
  • Een uitgebreide, haalbare en motiverende lectuurreeks (nu al 40 titel) met gratis digitale meerkeuzevragen