Branché 1 en 2 Edition Révisée

Nieuw in de Edition Révisée


Betere aansluiting op het basisonderwijs

Branché 1 Edition Révisée start voortaan met Contact 0 en/of Atelier 0, een facultatief overgangshoofdstuk.

 • Handig om bijvoorbeeld de Franse woordenschat van uw leerlingen op te frissen na de vakantie
 • Inclusief onlinemeetinstrument om de vaak uiteenlopende instroomniveaus te testen voor een efficiënte binnenklasdifferentiatie


Haalbare differentiatie

1. Via beheersingsniveaus (E - B - V) bij vaardigheidsoefeningen

Voorbeeld

 • E - Elementair
  eenvoudige oefening die de leerling foutloos kan oplossen, eventueel met hulp van de leraar en in een langzamer tempo
 • B - Basis
  iets moeilijkere oefening waardoor de leerling vlotter en correcter kan communiceren
 • V - Verdieping
  moeilijkere oefening die de leerling zonder veel hulp van de leraar in een vlotter tempo kan oplossen
 • U - Uitbreiding
  uitbreidingsoefening, zowel voor niveaus Elementair en Basis als voor niveau Verdieping

Dankzij deze opbouw in het leerlingenmateriaal en in de didactische begeleiding voor de leraar, beantwoorden we reëel aan de verwachting van de leerplannen en de inspectie. (Flits-VVKSO 30-4-2010 De deliberatie op het einde van het schooljaar)

Une grammaire pour communiquer

 • leerboek en werkschrift voor de eerder theoretisch georiënteerde richtingen
 • leerwerkschrift voor de meer praktijkgerichte klasgroepen


Aandacht voor zelfredzaamheid en strategieën

 • Via leertips in de Ateliers
 • Via stappenplannen om woordenschat en grammatica in te studeren
 • Via strategieën bij de portfolio


Meer gebruiksgemak en structuur

 • Werkschrift en leerwerkschrift ook in vierkleurendruk
 • Functioneel kleurgebruik voor woordenschat en grammatica
 • Heldere woordenlijst: verschil in aanduiding voor basisonderwijs en nieuwe woordenschat
 • Nieuw hoofdstuk telkens op rechterpagina
 • Vetter en groter lettertype, geschikt voor dyslectici
 • Nieuwe icoontjes (herhaling basisonderwijs, BZL ...)
 • Hoofdstukaanduiding in de kantlijn
 • Uitneembare portfolio als hulpmiddel voor leerlingvolgsysteem, klassenraden en oudercontacten


Indrukwekkende ICT-ondersteuning

 • Al het onlinelesmateriaal staat op één plek: www.knooppunt.net
 • Leerlingenlicentie met toegang tot interactieve oefeningen, dialogen, geluidsfragmenten, educatieve spelletjes en een interactieve woordenschat mét uitspraak
 • Lerarenlicentie met toegang tot al het materiaal voor de leerling, voorbeeldexamens, toetsen, extra oefeningen op kennis en vaardigheden en meer dan 15 evaluatiefiches
 • Bordboek Plus met bijna 1 000 pagina's, geluidsfragmenten, beeldfragmenten en een reeks administratieve documenten zoals gevraagd door de inspectie. Bekijk alvast een voorsmaakje van het Bordboek Plus

En bij Branché 2 Edition Révisée krijgt u uiteraard dezelfde ondersteuning!