Principes de grammaire (PG)

Cover Principe de grammaire

Principes de grammaire bevat alle spraakkunst voor het secundair onderwijs, met grammaticale schema's en uitleg. De leerlingen maken er vanaf het derde jaar gebruik van. Het boek leert hen bepaalde basisstructuren en terminologieën beheersen.