Wijzigingen STORIAHD volgens de nieuwe eindtermen

Ontdek de wijzigingen

Historisch bewustzijn staat centraal in de nieuwe eindtermen voor geschiedenis. Dat was al aanwezig in de uitgaven van STORIA, we maken het in STORIAHD alleen nog meer expliciet.

Hoe juist?

We voegen extra methodelessen toe over het historisch referentiekader, aangepast aan de nieuwe termen en periodisering. Die methodelessen scheppen een kader voor je leerlingen waarbinnen ze kritisch naar geschiedenis kunnen kijken.
Hieronder lichten we toe hoe we de vijf pijlers van de nieuwe eindtermen verder nog in de uitgaven verwerken. 

De nieuwe eindtermen: 5 pijlers

 1. Vragen stellen/historische vraagstelling ontwikkelen

  Geschiedenis is niet meer de wetenschap an sich, maar reikt je leerlingen handvaten aan om het verhaal mee te construeren en een historisch bewustzijn te creëren. Leerlingen moeten bewust worden dat historische vraagstelling de essentie van geschiedenis is. Dat verhoogt hun betrokkenheid en motivatie

  NU AL IN STORIA
  Elke les start vanuit historische vragen
  Rijk aanbod historische vragen bij de bronnen

  NIEUW IN STORIAHD
  Extra aandacht voor historische vragen bij geschiedenis
  Verwerkingsopdrachten: oefenen historische vragen

 2. Kennis gestructureerd opbouwen

  Kennis blijft belangrijk, ook in de vernieuwde eindtermen. Een bepaalde kennis is tenslotte noodzakelijk om kritisch naar geschiedenis te kunnen kijken. Nieuwe terminologie moet ook effectief gehanteerd worden door de leerlingen.

  NU AL IN STORIA
  Methodelessen: over tijd, ruimte, domeinen en bronnen (de gekleurde pagina’s)
  Verspreid over het eerste trimester
  Aandacht voor de beperkingen westerse periodisering

  NIEUW IN STORIAHD
  Nieuwe methodelessen rond referentiekader (als rode draad door de hele methode)
  Voortdurende terugkoppeling
  Extra focus op nieuwe termen/periodisering
  Oefenen op diddit
  Herhalingslessen
   

 3. Kritisch reflecteren met en over historische bronnen

  Kritisch bronnenonderzoek is voortaan de kern van het geschiedenisonderwijs. Leerlingen gaan nog meer moeten nadenken over bronnen i.f.v. een historische vraag: is de bron bruikbaar, betrouwbaar en representatief?

  NU AL IN STORIA
  Duidelijk onderscheid bronnen en lestekst
  Bronnen als bron geïndentificeerd
  Vrijheid voor leerkracht
  Bronnen steeds gelinkt aan de synthesetekst
  Lessen als zelfstandig werk (Live)

  NIEUW IN STORIAHD
  Bronnen: meer duiding en extra context
  Meer en exclusief bronnenmateriaal
  Extra opdrachten: evalueren van bronnen
  Nieuwe ontdekplaten
  Toevoeging van ‘Kunnen’-kaders: overzicht vaardigheden voor je leerlingen
  Observatieschema’s
  Methodelessen over bronnen
   

 4. Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen

  Leerlingen maken een reconstructie van het verleden en leren gaandeweg typische historische redeneerwijzen aan (b.v. oorzaak/gevolg).

  NU AL IN STORIA
  Duidelijke synthesetekst met link naar de bronnen

  NIEUW IN STORIAHD
  Extra oefeningen op structuurbegrippen: oorzaak/gevolg, continuïteit/verandering, etc.
   

 5. De link leggen tussen verleden en heden/reflecteren over de relatie verleden, heden en toekomst

  NU AL IN STORIA
  Vraagstelling rond de link tussen het heden en de te behandelen tijd.

  NIEUW IN STORIAHD
  Vanaf STORIAHD 2: in elk jaar een volledige les die de link legt tussen heden en de te behandelen tijd.
Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je vertegenwoordiger staat klaar voor jou!

Contacteer je vertegenwoordiger