Troeven Storia live

STORIA live: innovatief en motiverend

Variatie

 • Gevarieerde lesaanpak
 • Brede waaier van activerende werkvormen: groepswerk, historisch verhaal, rollenspel ...
 • Sterk uitgewerkt en ge├»ntegreerd ICT-aanbod

Doordacht opgebouwde leerlijnen

 • Op maat van de leerling
 • Extra aandacht voor taalbeleid
 • Zelfstandigheidsdidactiek vanaf leerjaar 1
 • Kaderteksten voor vaardigheden en historische methode per graad
 • Permanente aandacht voor leren leren

Leerlingvriendelijke structuur 

 • Geen overbodig schrijfwerk
 • Overzichtelijk gerangschikte lesteksten, documenten, opdrachten en schema's 
 • Duidelijk syntheseoverzicht na elk onderdeel
 • Losse tijdlijn in leerwerkboek

Boeiende lesinhouden

 • Inleiding met duiding
 • Onderwerpen aansluitend bij de leefwereld van jongeren
 • Rubriek ' onWAARschijnlijk' : wetenschappelijke duiding van populaire geschiedenis

Uitgebalanceerde selectie

 • Evenwichtige aandacht voor historisch referentiekader
 • Duidelijke documenten en historische kaarten
 • Nadruk op langetermijnontwikkelingen, processen van oorzaak en gevolg en onderlinge verbanden

STORIA live 1 en 2

 • Rubriek 'Doe de test!' die bij het begin van elke les naar de voorkennis van uw leerlingen peilt
 • Drie unieke historische kortverhalen van jeugdauteur Dirk Bracke, inclusief didactische verwerking
 • Zelfevaluatie met een genummerd en aanvinkbaar overzicht van 'kennen en kunnen'
 • Eenvoudige tijdlijnen
 • Aandacht voor verschillende leerstijlen

STORIA live 3e graad

 • In lijn met leerplan derde graad TSO
 • Sterke focus op onderzoekend leren, vertrekkend vanuit probleemstelling
 • Van zelfstandig werken naar zelfstandig leren
 • Zelf schema's maken bij bepaalde lessen
 • Aanzetten voor lokale geschiedenis
 • Nog meer ruimte voor actualisering
 • Integratie van alternatieve vormen van evaluatie