Wijzigingen STORIAHD volgens de nieuwe eindtermen 

Ontdek de wijzigingen

Historisch bewustzijn staat centraal in de eindtermen voor geschiedenis. In de nieuwe leerplannen wordt dit vertaald naar 'Historisch denken' met 5 pijlers. Veel onderdelen hiervan waren al aanwezig in de uitgaven van STORIA. We maken ze in STORIAHD meer expliciet en we volgen de nieuwe accenten die vandaag worden gelegd. 

Hoe juist?

De methodelessen (historische vraagstelling, referentiekader en kritische analyse van bronnen) werden volledig vernieuwd, op maat van het nieuwe leerplan. Die methodelessen scheppen een kader voor je leerlingen waarmee ze kritisch naar geschiedenis kunnen kijken en waarmee ze aan de slag gaan in de andere lessen.
Hieronder lichten we toe hoe we de vijf pijlers van de nieuwe leerplannen verder nog in de methode verwerken, zowel in de papieren uitgaven als op ons online leerplatform diddit.

De nieuwe leerplannen: 5 pijlers

 1. Vragen stellen/historische vraagstelling ontwikkelen

  Geschiedenis is niet meer de wetenschap an sich, maar reikt je leerlingen handvaten aan om het verhaal mee te construeren en een historisch bewustzijn te creëren. Leerlingen moeten bewust worden dat historische vraagstelling de essentie van geschiedenis is. Dat verhoogt hun betrokkenheid en motivatie

  NU AL IN STORIA
  Elke les start vanuit historische vragen
  Rijk aanbod historische vragen bij de bronnen

  NIEUW IN STORIAHD
  Extra aandacht voor historische vragen bij geschiedenis
  Verwerkingsopdrachten: oefenen historische vragen

 2. Kennis gestructureerd opbouwen

  Kennis blijft belangrijk, ook in de vernieuwde eindtermen. Een bepaalde kennis is tenslotte noodzakelijk om kritisch naar geschiedenis te kunnen kijken. Nieuwe terminologie moet ook effectief gehanteerd worden door de leerlingen.

  NU AL IN STORIA
  Methodelessen: over tijd, ruimte, domeinen en bronnen (de gekleurde pagina’s)
  Verspreid over het eerste trimester
  Aandacht voor de beperkingen westerse periodisering

  NIEUW IN STORIAHD
  Nieuwe methodelessen (als rode draad door de hele methode)
  Voortdurende terugkoppeling
  Extra focus op de structuurbegrippen en de sleutelbegrippen
  Oefenen op diddit
  Herhalingslessen
   

 3. Kritisch reflecteren met en over historische bronnen

  Kritisch bronnenonderzoek is voortaan de kern van het geschiedenisonderwijs. Leerlingen gaan nog meer moeten nadenken over bronnen i.f.v. een historische vraag: is de bron bruikbaar, betrouwbaar en representatief?

  NU AL IN STORIA
  Duidelijk onderscheid bronnen en lestekst
  Bronnen als bron geïndentificeerd
  Vrijheid voor leerkracht
  Bronnen steeds gelinkt aan de synthesetekst
  Lessen als zelfstandig werk (Live)

  NIEUW IN STORIAHD
  Nieuwe methodelessen over bronnen
  Meer duiding en extra context bij de bronnen
  Meer en exclusief bronnenmateriaal
  Extra opdrachten: evalueren en confronteren van bronnen
  Nieuwe ontdekplaten met takenblad en opties om te differentiëren
  Uitbreiding van de ‘Kunnen’-kaders: overzicht vaardigheden voor je leerlingen
   

 4. Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen

  Leerlingen maken een reconstructie van het verleden en leren gaandeweg typische historische redeneerwijzen aan (b.v. oorzaak/gevolg).

  NU AL IN STORIA
  Duidelijke synthesetekst met link naar de bronnen

  NIEUW IN STORIAHD
  Extra oefeningen op structuurbegrippen: oorzaak/gevolg, continuïteit/verandering, etc.
  Extra aandacht voor 'de maakbaarheid van geschiedenis'
   

 5. De link leggen tussen verleden en heden/reflecteren over de relatie verleden, heden en toekomst

  NU AL IN STORIA
  Vraagstelling rond de link tussen het heden en de te behandelen tijd.
  De rubriek OnWAARschijnlijk geeft wetenschappelijke duiding bij populaire stukjes geschiedenis (Live).
  Vanaf het 2de jaar: in elk jaar een volledige les die de link legt tussen heden en de te behandelen tijd (Live).

  NIEUW IN STORIAHD
  Extra aandacht voor standplaatsgebondheid en multiperspectiviteit
  Extra aandacht voor mythevorming en intrumentalisering van het verleden.

STORIAHD en diddit

Ga je volgend jaar aan de slag met STORIAHD, dan hebben jij en je leerlingen bovendien toegang tot het online leerplatform diddit.


Meer over STORIA HD en diddit
Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur