Wat is er nieuw in STORIA HD?

1. Historische vraagstelling ontwikkelen

Historische vragen herkennen, begrijpen en stellen –zijn belangrijke vaardigheden in de weg naar historisch denken. In de eerste graad moeten leerlingen historische vragen herkennen en situeren, de hogere graden zorgen voor verdere uitdieping van deze vaardigheid.

Nu al in STORIA

 • Elke les start vanuit historische vragen
 • Rijk aanbod historische vragen bij de bronnen

Nieuw in STORIAHD

 • Extra aandacht voor historische vragen bij geschiedenis
 • Verwerkingsopdrachten: oefenen historische vraagstelling

2. Gebruik maken van historische begrippen

Door middel van historische begrippen kunnen leerlingen het verleden beter contextualiseren. Concepten zoals ‘Sedentaire samenleving’ worden gebruikt om onderliggende gebeurtenissen te beschrijven.

Nu al in STORIA

 • Aandacht voor situering in tijd, ruimte en domein
 • Uitgebreide woordenlijst

Nieuw in STORIAHD
 • Letterlijke integratie van de historische begrippen uit het leerplan
 • Extra oefening op diddit 

3. Kritisch redeneren over en met bronnen

Kritisch bronnenonderzoek staat centraal in geschiedenisonderwijs. Leerlingen trachten op de historische vragen een antwoord te bieden, door bronnen kritisch tegen het licht te houden.

Nu al in STORIA

 • Duidelijk onderscheid bronnen en lestekst
 • Bronnen als bron geïdentificeerd
 • Bronnen steeds gelinkt aan de synthesetekst

Nieuw in STORIAHD

 • Nieuwe methodelessen over bronnen
 • Meer duiding en extra context bij de bronnen
 • Meer en exclusief bronnenmateriaal
 • Extra opdrachten: evalueren en confronteren van bronnen
 • Nieuwe ontdekplaten met takenblad en opties om te differentiëren
 • Uitbreiding van de ‘Kunnen’-kaders: overzicht vaardigheden voor je leerlingen

4. Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen

Doorheen het leerplan, startend in de eerste graad, scherpen leerlingen historische vaardigheden aan om tot een correcte beeldvorming te komen.

Nu al in STORIA

 • Duidelijke synthesetekst met link naar de bronnen

Nieuw in STORIAHD

 • Extra oefeningen op structuurbegrippen: oorzaak/gevolg, continuïteit/verandering …
 • Extra aandacht voor 'de maakbaarheid van geschiedenis'

5. Reflecteren over de relatie tussen het verleden, heden en de toekomst

Dankzij het ontwikkelen van historisch denken leren leerlingen aandachtig kijken naar het verleden in relatie tot het heden (en zelfs de toekomst).

Nu al in STORIA

 • Vraagstelling rond de link tussen het heden en de te behandelen tijd.
 • De rubriek OnWAARschijnlijk geeft wetenschappelijke duiding bij populaire stukjes geschiedenis (Live)
 • Vanaf het 2de jaar: in elk jaar een volledige les die de link legt tussen heden en de te behandelen tijd (Live)

Nieuw in STORIAHD

 • Extra aandacht voor standplaatsgebondheid en multiperspectiviteit
 • Extra aandacht voor mythevorming en intrumentalisering van het verleden.