Goed zien en God zien

  • Jongeren de kans bieden om kennis te maken met de persoon en de bevrijdende boodschap van Jezus Christus
  • Jongeren in contact brengen met de verscheidenheid van godsdiensten en levensbeschouwingen om hen heen en die hen uitnodigt tot respect
  • Binnen die verscheidenheid ligt de focus op het christendom en meer specifiek op de rooms-katholieke godsdienst
  • Leerlingen stapsgewijs ondersteunen in hun zoektocht naar een overstijgende zingeving
  • Jongeren uitdagen om op zoek te gaan naar een antwoord op hun dieperliggende vragen
  • Jongeren aanzetten tot dialoogbereidheid en -bekwaamheid en zo bijdragen tot een verdraagzame manier van samenleven
  • Leraren ondersteunen om getuige, specialist en moderator te zijn in het leerproces

Ontdek de thema's van GOeD gezien?