1e graad

Cover_Theo1 Cover_Theo2

In het kort

Theo 1 en 2 maken uw leerlingen warm voor godsdienst.

Smaakmaker
Elk katern opent met een smaakmaker. Een lied, een creatieve opdracht of een Bijbeltekst snijdt een levensbeschouwelijk vraagstuk aan. Wat is de zin van tijd? Hoe verteer je verdriet? Wat is solidariteit? En engagement?

Levensbeschouwelijk vraagstuk

Het levensbeschouwelijk vraagstuk krijgt een leidraad in uiteenlopende getuigenissen, teksten en opdrachten. Ook in beeld en geluid.

  • Aandacht voor de rooms-katholieke traditie
  • Uitnodigende sleutelvragen
  • Diepere stekelvraag

Het levensbeschouwelijk vraagstuk wordt ten slotte ook tastbaar in het leven van uw leerlingen. Slagen ze erin om een eigen mening te formuleren?

Godsdienst = kennen en kunnen
Opzoekkatern met kaarten en tijdsassen, verklarende woordenlijst en andere kennisinhouden

Spel bij de handleiding

De handleiding bij Theo 1 bevat verscheidene spellen.

De blikvanger, het Theo-spel, neemt uw leerlingen mee in de wondere wereld van de Theo-katernen. Kennisvragen en doekaartjes bezorgen hen een ludieke terugblik op de geziene leerstof. 

In de andere spellen buigen uw leerlingen zich op een speelse manier over het thema van een specifiek katern. 

Terug naar homepage Theo
2e graad
3e graad