Forum, handboeken voor Latijn en Klassieke talen in het secundair onderwijs.
Forum

Klassieke talen in een nieuw kleedje

Forum is een methode Latijn voor het 1ste t.e.m. het 3de leerjaar. Met Forum volg je de nieuwe leerplannen Latijn (VVKSO, vanaf september 2011) en werk je vakoverschrijdend door de kracht van het klassieke talenonderwijs te combineren met de strategieën van het MVT (moderne vreemde talen).

De methode implementeert de vernieuwing zorgvuldig, maar doet meer dan dat: Forum heeft oog voor de leerlingen! Latijnse teksten en Romeinse cultuur worden op een eigentijdse én creatieve manier aangebracht.

Troeven:

  • Teksten op maat
  • Aansluiting bij de leefwereld van de leerlingen
  • Uitdagende en gevarieerde oefeningen
  • Integratie van cultuur in taal en lectuur
  • Inductieve aanbreng van grammatica
  • Functionele inzet van woordenschat en grammatica
  • Ruim aanbod aan (vereenvoudigde) authentieke teksten
  • Strategische inzet van actualiteit, ICT en nieuwe media
  • Aandacht voor differentiatie (lectuur, creatieve verwerking …), zowel uitdaging en verdieping als herhaling
Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur