Libelli Latini, boeken Latijn over de jonge Julius Caesar voor leerjaar 2, 3 en 4 van het secundair onderwijs.
Libelli Latini

Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen met plezier Latijn lezen? Laat hen samen met de jonge Julius Caesar spannende avonturen beleven in de leesboekjes van de reeks Libelli Latini.

De boekjes zijn geschikt voor leerjaar 2, 3 en 4 en vormen de ideale voorbereiding op de lectuur van authentieke teksten. Ze sluiten perfect aan bij het leerplan Latijn 2011 (VVKSO). Dat stelt leesplezier voorop en onderstreept het belang van aantrekkelijke teksten in correct Latijn, die het vertrekpunt vormen voor een cultuurhistorische verkenning van de oudheid.

Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur