Vakoverschrijdende projecten

Opzet 

 • Integratie van verschillende vakken, zoals PO, aardrijkskunde, geschiedenis enz.
 • Voorbereiding op geïntegreerde inhouden en projectmatig werken voor de eerste en tweede graad
 • Organisatie van projecten in samenwerking met leraren van andere vakken
Opbouw 
 • 8-tal deelopdrachten + doelopdracht (tentoonstelling, krant, Vlaamse kermis, journaal)
 • Doelopdracht = bundeling van kennis en vaardigheden van de deelopdrachten
 • Motivatie: elke deelopdracht draagt bij tot doelopdracht 
Werkvormen 
 • Rijke variatie in activerende werkvormen, om de vaste bankopstelling te overstijgen
 • Mix groepswerk en individueel werk, met nadruk op groepswerk
 • Leraar in een meer begeleidende dan aanbiedende rol
 • Beeldmateriaal in diverse vormen
 • Aandacht voor verschillende leerstijlen
 • Geclusterde ICT-integratie, zowel online als op dvd
Duur 
 • Idealiter 4 à 5 halve dagen, dus uitermate geschikt aan het eind van een trimester
 • Mogelijkheid om elementen weg te laten of toe te voegen en duur dus in te korten of te verlengen

Terug naar Troeven