Nieuwe Mavo

Nieuwe Mavo 1, echte doe-lessen met aandacht voor vaktaal en woordenschatontwikkeling!
Nieuwe Mavo

Doe-lessen met aandacht voor vaktaal en woordenschatontwikkeling

Nieuwe Mavo is er voor het eerste tot het zevende jaar van de B-stroom en het bso. Deze methode bouwt voort op een stevige traditie, maar beantwoordt tegelijkertijd tot in de details aan de nieuwste leerplannen. 

De lessen Algemene Vorming worden met deze leerwerkboeken échte doe-lessen waarin je leerlingen lezen, opzoeken, invullen, kleuren, berekenen, aanvullen, combineren, vergelijken … Er wordt extra aandacht besteed aan vaktaal en woordenschatontwikkeling en deze methode zet volop in op differentiatie.

De troeven:

  • Oog voor diversiteit en actualiteit
  • Zet aan tot projectgericht werken binnen duidelijke structuur
  • Handige uitscheurbare bladen, duidelijke icoontjes
  • Leerlingen leren kritisch omgaan met informatiebronnen
  • Aandacht voor zelfevaluatie
  • Nadruk op vaardigheden en attitudes
  • Extra ondersteuning met educatieve powerpoints, i-board en digitaal boek met beeldfragmenten.

Nieuwe mavo en de onderwijshervorming

Je kan gewoon aan de slag blijven met de vertrouwde Nieuwe mavo 1. Om aan de wijzigingen in de nieuwe eindtermen te voldoen, is er op Knooppunt aanvullend materiaal en een concordantietabel. 


Bekijk het aanbod
Nieuwe Mavo 5 - grondige update 2020

Naar aanleiding van gewijzigde situaties en wetgevingen, kreegelk hoofdstuk in Nieuwe Mavo 5 een grondige update. Zo werden onder andere de situatie van de Brexit, de veranderde regelgeving voor de rijopleidingen, gewijzigde wetgevingen inzake verkiezingen en strafbepalingen aangepast. Bovendien actualiseerden we verschillende artikels, pasten we bijhorende opdrachten aan en werden enkele foto’s en vermelde personen vervangen door recentere alternatieven.  

Vanaf september 2020 krijgt Nieuwe Mavo 5 diddit als onlineleerplatform. Tot schooljaar 2019-2020 kon je als leerkracht terecht op Knooppunt. Indien je je code activeerde voor mei 2020, blijf je je toegang behouden tot Knooppunt. Nieuwe activaties voor deze methode zijn niet meer mogelijk. 

Bekijk het herwerkte leerwerkboek

Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je op zoek naar een nieuwe methode, wens je een presentatie op je school of heb je hulp nodig bij het gebruik van je methode? Onze educatieve adviseurs helpen je graag verder met persoonlijk advies.

Contacteer mijn educatief adviseur