banner_nwgo_website
Natuurwetenschappen GO!

Natuurwetenschappen voor de derde graad in het GO!

Natuurwetenschappen GO! is een reeks leerwerkboeken natuurwetenschappen, bestemd voor de derde graad van het GO!-onderwijs. In deze uitgaven wordt vanuit de concept-contextfilosofie getracht om de leerinhouden zo toegepast mogelijk te houden, met aandacht voor wat wetenschappelijk relevant is voor de burger van morgen.

Met de herziening van het leerplan natuurwetenschappen in de derde graad (in voege: september 2014), zijn de uitgaven grondig herwerkt, met de inhoud en visie van dat leerplan als leidraad.

Nieuw in schooljaar 2018-2019: herwerking Natuurwetenschappen GO! - Mens en maatschappij

Na Natuurwetenschappen GO! 5 - Materie, energie en leven is ook Natuurwetenschappen GO! 6 - Mens en maatschappij herwerkt. Twee uitgaven werden herleid naar één boek en bovendien werd ook de vormgeveing onder handen genomen en het binnenwerk in vierkleurendruk gezet.

Bekijk het aanbod
Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je op zoek naar een nieuwe methode, wens je een presentatie op je school of heb je hulp nodig bij het gebruik van je methode? Onze educatieve adviseurs helpen je graag verder met persoonlijk advies.

Contacteer mijn educatief adviseur